Consilierii locali ai municipiului Constanța vor vota mai multe PUZ-uri în următoarea ședință ordinară

Ședință Consiliu Local Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Viața merge înainte, iar constănțenii continuă investițiile imobiliare. Drept urmare, în ședința ordinară de Consiliu Local Municipal Constanța se vor vota mai multe planuri urbanistice zonale și de detaliu, precum și proiecte de hotărâri ce vizează vânzarea unor terenuri și imobile din patrimoniul municipiului. 

Ședința de Consiliu local este programată pentru data de 29 aprilie, de la ora 12.00, în sala Remus Opreanu a Consiliului Județean Constanța. Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.02.2020;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2020;
 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Conatanța din data de 05.03.2020;
 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2020;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin (Dezvoltarea Industriilor Culturale și Creative în Bazinul Mării Negre), acronim CREA-CENTERS, cu numărul de înregistrare BSB-757” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de ”promotor de proiect” și asigurării cofinanțării de 15% în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța” prin Programul RO-Energy, finanțator Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tennico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 459/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 461/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța” și a cheltuielilor aferente;
 13. Proiect de hotărâre privind lista de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;
 14. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii situate pe raza municipiului Constanța;
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bloc nr. 4, etaj 2, ap. 17;
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 412/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în SACET de către RADET Constanța pentru perioada 01.01-30.04.2020 în municipiul Constanța;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate “Amenajarea unui parc recreativ în zona de nord-vest a municipiului Constanța”;
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 507/2019 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020;
 22. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de cresă de către Direcția generală de asistență socială Constanța;
 23. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
 24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 15,27 mp situat în municipiul Constanța, str. Răsuri nr. 19E, în favoarea numiților Țuțunea Marian-Marius și Țuțunea Daniela;
 25. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța situat în Staţiunea Mamaia, zona Restaurant Picadilly;
 26. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 73/2019;
 27. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 163/2017;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei și limite cadastrale, inițiator Chimișliu Constantin;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRL;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL;
 32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 182/2019;
 33. Proiect de hotărâre privind unele precizări referitoare la aplicarea prevederilor HCL nr. 665/1999;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, parcela VN 383/, sola 46, lot 2, investitor Gheorghe Daniel;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 34443/20.02.2020 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1341/12.07.2004;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare nr. 36746/24.02.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Orizontului nr.34A, în suprafață de 18 mp, către Cîrnațiu Constanța;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare nr. 5372/13.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp, către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a raportului de evaluare nr. 13613/23.01.2020 ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Șoseaua Mangaliei nr. 148 (str. Soarelui nr. 11A), în suprafață de 194 mp, precum și a caietului de sarcini;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Zefirului nr. 16, bl. FC6, sc. A, ap. 17, către Ahmet Memet și Ahmet Subize, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 14115/11.12.2014, valabil până la data de 26.06.2019, încheiat cu RAEDPP Constanța, în conformitate cu Sentința civilă nr. 3759/2018 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 28984/212/2016 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 237/12.02.2019 a Tribunalului Constanța;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*