SPIT Constanța anunță că membrii cooperativelor beneficiază de scutiri de la plata impozitelor locale

Sediul SPIT Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Sediul SPIT Constanța. FOTO Adrian Boioglu

Membrii cooperatori ai grupurilor/organizațiilor de producători constituite conform prevederilor O.G. nr. 37/2005, prin litera a^5) din Legea nr. 164/2016, beneficiază de scutiri de la plata impozitelor locale datorate pentru bunurile imobile pe care le dețin și care sunt aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă.

Precizăm că prevederile actului normativ intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017, se aplică având în vedere caracterul special al Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole în raport cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cât și faptul că Legea nr. 164/2016 este ulterioară Codului fiscal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*