Consilierii locali din Medgidia se întrunesc în ședință ordinară pentru a dezbate 24 de proiecte de hotărâri

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali din Medgidia sunt convocați în ședință ordinară, aceasta fiind programată pentru data de 29 martie, începând cu ora 17.00. Cele 24 de proiecte de hotărâri sunt inițiate de primarul Medgidiei, Valentin Vrabie  

1. Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu Nicolae ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al A.L.D.E.

2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista A.L.D.E.

3. Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2018

4. Aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pentru anul 2017

5. Aprobarea actualizarii devizului, a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

6. Aprobarea actualizarii devizului, a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Ion Creanga din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

7. Aprobarea actualizarii devizului, a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.8 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

8. Aprobarea actualizarii devizului, a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

9. Aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Valea Dacilor din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

10. Se ia act de demisia reprezentantului Consiliul Local in consiliul de administratie al Spitalului Municipal Medgidia

11. Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia

12. Aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Medgidia si CRH Ciment (Romania) S.A.

13. Aprobare inventarului bunurilor de pe domeniul public ce apartin sistemului de iluminat public aferent UAT Medgidia

14. Aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public in municipiul Medgidia si a indicatorilor de performanta cuantificati

15. Stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Medgidia

16. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

17. Aprobarea Studiului de fezabilitate (versiunea noiembrie 2017) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă în cadrul ” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”

18. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2018

19. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.103627

20. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil constructie si teren aferent in suprafata de 280 mp, avand numar cadastral 106272 teren si 106272-C1 constructie, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta

21. Aprobarea modificarii pozitiei nr.15 la procesul verbal de inventariei nr.1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr.31/2013

22. Incetarea contractului de concesiune numarul 2/10.01.2014

23. Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L. nr.49/26.05.2010

24. Achiziţionarea serviciului pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2017 ale SC APOLLO ECOTERM SRL Medgidia

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*