Șapte proiecte, pe ordinea de zi a Consiliului Local Medgidia, din data de 31 iulie

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali ai municipiului Medgidia sunt convocați în ședință ordinară în data de 31 iulie, începând cu ora 17.00.

Pe proiectul ordinii de zi sunt șapte proiecte, toate inițiate de către primarul Valentin Vrabie.

Lista acestora este:

  1. Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Agentia Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Constanța a birourilor în suprafață utilă totală de 49,22 mp situate în imobilul din Medgidia str.Republicii nr.60B
  2. Proiectul de hotărâre  privind atribuirea în folosinţă gratuită către Casa de Pensii Constanța a birourilor în suprafață utilă de 84,68 mp situate în imobilul din Medgidia str. Republicii nr.60B
  3.  Proiectul de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al Clubului Sportiv Municipal Medgidia
  4. Proiectul de hotărâre  privind încetarea aplicabilității HCL nr.19/23.02.201
  5. Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.74/26.06.2013
  6. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei unităţi locative situată în str.Rahovei, nr.55, bloc GIC, camera 19  în administrarea D.G.D.P.P.
  7. Proiect de hotârâre privind iniţierea procedurii de vânzare, în condiţiile art.364 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral 108100, Carte funciară nr.108100 precum și extras de carte funciară nr.19728/13.06.2019 emise de OCPI-BCPI Medgidia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*