Măsuri dispuse în scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

Piața Griviței din Constanța. FOTO RAEDPP

În scopul prevenirii apariției de toxiinfecții alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale Catolice, Sărbătorilor Pascale Ortodoxe și zilei de 1 Mai, când se comercializează o cantitate mai mare de produse alimentare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța va dispune măsuri specifice de monitorizare, supraveghere și control sanitar veterinar a activităților de producere, depozitare, transport și valorificare a cărnii de miel, ouălor și produselor din ouă, laptelui și produselor lactate, peștelui și produselor din pescuit pe teritoriul Județului Constanța.

În acest sens, în baza unui program stabilit de către DSVSA Constanța, până la data de 01 mai medicii veterinari cu atribuțiuni de control oficial din cadrul instituției, precum și medicii veterinari din cadrul CSVSAO, vor efectua controale și verificări ale modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare în piețele agro-alimentare, abatoarele și centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și în unitățile de vânzare cu amănuntul și în unitățile de alimentație publică.

„Având în vedere că în mod specific există un interes crescut în perioada imediat următoare, pentru anumite categorii de produse de tipul cărnii de miel, ouălor, peștelui și produselor lactate proaspete DSVSA face un apel către consumatori și îi roagă să achiziționeze produse alimentare doar din spații și unități supuse controlului sanitar veterinar, evitându-se astfel alimentele rezultate din activități clandestine, pentru care nu se cunoaște proveniența, condițiile de păstrare și manipulare”, au transmis reprezentanții instituției.

Activitățile sanitare veterinare vor avea ca obiectiv următoarele aspecte:

Sacrificarea mieilor/iezilor

Sacrificarea mieilor și iezilor se realizează în unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea ovinelor, publicate pe site-ul ANSVSA. În abatoarele sanitare veterinare autorizate personalul sanitar veterinar de specialitate va admite la tăiere doar animalele sănătoase provenite din exploatații comerciale și gospodăriile populației, însoțite de documente care să ateste starea de sănătate a acestora. Marca se sănătate, de formă ovală, va fi aplicată pe carcasele de miel/ied numai după examinarea post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului. Carcasele rezultate din abatorizare pot fi comercializate în piețele agroalimentare numai dacă sunt însoțite de certificate de sănătate publică veterinară și transportate cu mijloace auto autorizate sanitar veterinar, piețe care trebuie să dețină spații special amenajate pentru depozitarea și comercializarea carcaselor de miei/iezi sub un regim termic care să nu le modifice caracteristicile organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, oferite spre vânzare direct către consumatorul final.

Lapte și produse lactate

Micii producători care comercializează lapte și brânzeturi în piețele agroalimentare și târguri sunt înregistrați sanitar veterinar în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr.111/2008. Acești producători trebuie să dețină fișa de sănătate a animalelor, care să ateste că laptele crud și produsele din lapte obținute provin de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, precum și de carnete de sănătate sau fișe de sănătate ale persoanelor ce manipulează aceste produse și care să ateste că nu suferă de boli infectocontagioase.

Brânzeturile destinate comercializării vor fi expuse la vânzare în spații special amenajate din cadrul piețelor agroalimentare și târgurilor, în vitrine special destinate acestui scop, în tăvi ușor de curățat și igienizat.

Comercializarea brânzeturilor de la micii producători se realizează în ambalaje de unică folosință curate, iar trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare în care se vor face mențiuni referitoare le denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii și data obținerii prin afișarea în momentul expunerii la vânzare și pe toată perioada comercializării produselor a acestor informații pe tăblițe sau panouri aplicate în dreptul fiecărui produs comercializat fie aplicarea pe ambalajul de transport a unor etichete adezive.

Ouăle și produse din ouă destinate consumului uman

Producătorii și comercianții care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare și centrele de ambalare ouă, trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislației sanitare veterinare în vigoare.

Transportul ouălor să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare și comercializare să fie asigurate temperatura și igiena corespunzătoare.

Ouăle sunt marcate cu codul producătorului și provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor.

Examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în piețele agroalimentare și târguri. Ouăle cu coaja crăpată sau lovită sunt retrase de la comercializare și sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

Peștele și produsele din pescuit

Comercializarea peștelui și a produselor din pescuit se realizează numai în spații și locuri special amenajate, care permit desfășurarea acestor activități în conformitate cu Reg. CE. 852/2004 și Reg. CE. 853/2004 și înregistrate sanitar veterinar conform prevederilor Ord Președintelui ANSVSA 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Gheața utilizată pentru menținerea temperaturii peștelui proaspăt va fi în cantitate suficientă și obținută numai din apă potabilă. La achiziționarea peștelui proaspăt, acesta trebuie să prezinte :

  1. culoare vie, pigment irizat sau opalescent
  2. mucus apos, transparent, ochii ieșiți din orbite, pupilă neagră strălucitoare
  3. branhii de culoare deschisă, fără mucus
  4. carnea fermă și elastică, cu suprafață netedă

Trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin etichete și alte documente însoțitoare chiar dacă peștele provine din acvacultură sau din pescuit.

Se vor comercializa doar pește și produsele din pescuit cu caractere organoleptice nemodificate și care nu sunt infestate cu paraziți vizibili.

Alte produse alimentare tradiționale

Cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon, etc. se pot comercializa doar în spații amenajate și înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, sub controlul personalului de specialitate.

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a piețelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoțite de documente care să ateste proveniența și a alimentelor, care în urma controlului sanitar veterinar au fost declarate necorespunzătoare.

Se interzice comercializarea produselor și alimentelor de origine animală și nonanimală în spații improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură și o stare de igienă corespunzătoare.

De asemenea, în vederea prevenirii propagării pestei porcine africane vor fi organizate controale oficiale în trafic cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pentru verificarea modului de respectare de către operatorii din sectorul alimentar, a prevederilor legale aplicabile circulației porcinelor vii și a cărnii și produselor obținute din carnea de porc sau care conțin carne de porc. Controalele în trafic vor viza deopotrivă transporturile de miei, verificările având ca obiect condițiile de igienă, a dezinfecției și a documentelor de autorizare a mijloacelor auto sanitar veterinar utilizate pentru transportul acestor animale, documentele însoțitoare ale animalelor.

Neconformitățile sau abaterile de la legislația sanitară veterinară sesizate pot fi comunicate la numărul de telefon 0786/577.007, precum și la număr de telefon “Call Center” ANSVSA 0800.826.787.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*