Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța informează despre cum poate fi eliberat actul de identitate aflat la limita de expirare și ce trebuie făcut în cazul divorțului pronunțat în străinătate

Direcția Generală Evidența Persoanelor Constanța

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța informează despre cum poate fi eliberat actul de identitate aflat la limita de expirare, dar și ce trebuie făcut în cazul divorțului pronunțat în străinătate.

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Actul de identitate al cărui termen de valabilitate se apropie de limita de expirare, poate fi preschimbat cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării, dar nu mai puțin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, la serviciul de evidenţa a persoanelor în a cărui rază teritorială are domiciliul sau resedinţa.

Documente necesare:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Actul de identitate deținut;

Certificatul de naştere;

Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

Hotărârea de divorţ definitivă/certificat de divorţ însoţit de convenția privind stabilirea domiciliului și încredințarea minorului după caz;

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

Dovada adresei de domiciliu, original sau extras de carte funciară obținut cu cel mult 30 zile anterior datei depunerii cererii.  Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența proprietarului care va prezenta actul de proprietate și actul de identitate.

Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Documentele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

Divorțul pronunțat în străinătate

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere;

Cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, DGEP.

Înscrierea pe marginea actelor de stare civilă române a divorţului pronunţat în străinătate (tările terțe) privind un cetăţean român se face numai după ce hotărârea străină, definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul competent.

În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate, iar din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se solicită declaraţii pe propria răspundere din partea acestora, autentificate, sau numai a soţului care solicită înscrierea menţiunii de divorţ, după caz, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să îl poarte în urma divorţului.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*