Toate proiectele aflate pe ordinea de zi, votate în ședința ordinară a lunii februarie în municipiul Medgidia

Ședința ordinară a lunii septembrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

În sala de ședințe a Consiliului Local Medgidia a avut loc, joi, 25 februarie, ședința ordinară a lunii februarie, în prezența unui număr de 16 consilieri.

Primele proiecte aflate pe ordinea de zi au fost cele privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, ale domnilor Bereș Adrian-Petre și Teodorescu Valeriu-Romeo.

Următorul proiect de hotărâre votat a fost cel privitor la modificarea și completarea H.C.L. nr.78/30.07.2020 privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafețe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Medgidia, județul Constanța, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia.

Consilierii prezenți la ședință au aprobat proiectele de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială, a Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar pentru femeile singure și cuplurile infertile din municipiul Medgidia pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro FIV – ”O NOUĂ ȘANSĂ”, a Metodologiei de lucru, în vederea acordării ajutoarelor de urgență de la bugetul local, precum și a listei cu situațiile deosebite în care se acordă.

Totodată a fost votat și proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidi.

Proiectul de hotărâre aflat la punctul opt pe ordinea de zi a privit aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil parter cu funcțiunea de comerț, amenajare acces, construire totem și branșament utilități, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Tudor Vladimirescu, numărul 3, lot 1 și lot 2/1/2, identificat cu nr. cadastral 109515.

În continuarea ședinței ordinare, a fost supus atenției și votului consilierilor locali, proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a unui număr de 2 încăperi și o cameră depozitare, în suprafață utilă totală de 35,40 mp și a terenului aferent acestora, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.56, județul Constanța, proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 1160-2 și înscris în Cartea funciară nr. 102537, pe o perioadă de 5 ani.

Pe ordinea de zi a lunii februarie s-a aflat și proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța” și acordarea unor mandate.

Un al proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare a privit completarea și modificarea H.C.L. nr.125/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2021 în municipiul Medgidia, ca urmare a prevederilor Legii nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local municipal a aprobat și proiectul de hotărâre referitor la instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Alte două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au vizat actualizarea Regulamentului privind decontarea biletelor și emiterea legitimațiilor pentru transportul local de călători în municipiul Medgidia, aprobat prin H.C.L. nr.30/28.02.2011.

În cadrul ședinței a fost analizat și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director al Clubului Sportiv Medgidia.

Consilierii locali și-au exprimat votul pentru proiectele de hotărâre referitoare la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 109038 și înscris în Cartea Funciară nr.109038, a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 110182 și înscris în Cartea Funciară nr.110182 și a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 109031 și înscris în Cartea Funciară nr.109031.

Următorul proiect de hotărâre supus votului a vizat aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia.

La ultimul punct al ordinii de zi s-a aflat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia – Dobrich – etapa a II-a”.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*