Ședința ordinară a lunii decembrie a Consiliului Local municipal Constanța

Ședință Consiliu Local Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Consiliul Local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pe 19 decembrie, începând cu ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.11.2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 10.12.2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Baba Novac – Strada Putna, Strada Teleajen, Strada Scheia, Strada Drăgaica, Prelungirea Aleea Morilor, Aleea Lămâiței, Aleea Sânzienelor, Strada Muscel, Strada Posada;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Veterani – Strada Prelungirea Meșterul Manole;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare – Strada Camil Ressu, Strada Stefan Dărăscu, Strada Tache Ionescu, Strada Theodor Pallady și Strada Rozelor;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Compozitorilor – Strada Sabin Drăgoi, Strada Paul Constantinescu, Strada Ion Voicu, Aleea Ion Voicu, Aleea Iosif Sava, Aleea Colindelor, Strada Clopoțeilor, Strada Dimitrie Cuclin, Strada Aleea Madrigal, Strada Aleea Muzicii, Strada Constantin Bobescu, Strada Nicolae Kirkulescu, Strada Ionel Perlea, Strada Haricleea Darclee, Strada Edmond Deda;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare strada Amsterdam – tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid – și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Compozitori – Etapa I, cartier Baba Novac – Etapa I și cartier Palazu Mare – amenajare strada Prelungirea Recoltei;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de asistență socială Constanța prin modificarea și completarea HCL nr. 453/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campusul Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine interioară aferente Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice;
 16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorului principal constănțean din cadrul Asociației Club Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada mai – octombrie 2019;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tudor Otilia – Loredana;
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ștefan Zoița;
 19. Proiect de hotărâre privind interzicerea utilizării produselor din plastic de unică folosință în cadrul acțiunilor de protocol și evenimentelor organizate de Primăria municipiului Constanța, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
 20. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
 22. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341G, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
 23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 384 mp situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 1, în favoarea societății Doris Trading SRL;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 465, zona mal lac Siutghiol, în suprafață de 304 mp;
 25. Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRL;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – supraetajare locuință individuală parter, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin;
 28. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 286/2006;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vârful cu Dor, incinta sere și limita intravilanului, inițiator SC Elemo SRL;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pescarilor, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie Marius;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. lt. Petre Măndoi, incinta Liceului CFR și calea ferată, inițiator Arhiepiscopia Tomisului;
 33. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 95/2008 și HCL nr. 192/2017;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, al. Crizantemelor, al. Lăcrămioarei și bloc J2, inițiator SC Sigma Premium SA;
 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța.

UPDATE:

Ordine suplimentară a ședinței:

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 112/2013 privind   subvenționarea activității de administrare a Campusului de unități locative modulare Henri Coandă;
 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*