Ședință de Consiliu Local la Constanța „slăbuță“ cu doar cinci proiecte de hotărâri

Consilierii PNL au votat împotriva bonurilor valorice

Consilierii locali din municipiul Constanța se întrunesc în şedinţă extraordinară, vineri, 23 februarie începând cu ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa. Pe ordinea de zi sunt doar cinci proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul Decebal Făgădău, trei dintre acestea fiind de natură imobiliară.

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Constanța, bd. 1 Mai nr. 101, în vederea înscrierii în cartea funciară;

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, bd. 1 Mai nr. 101, lot 1, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Constanța prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*