Ședință a Consiliului Local Medgidia, în data de 31 august

Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu

O ședință a Consiliului Local Medgidia a fost programată în data de 31 august, de la ora 16.30

Proiectele de hotărâre sunt următoarele:

 1. Proiect de hotărâre nr. 130/14.07.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 753 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111038 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111038, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Independenței, nr. 12A, Lot 1/1/2, jud. Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 131/14.07.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 11A, jud. Constanța, având număr cadastral 104543 și înscris în C.F. nr. 104543, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Proiect de hotărâre nr. 132/14.07.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 5562 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 103237 și înscris în Cartea Funciară Nr. 103237, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Progresului, nr. FN, Lot 1, jud. Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 134/14.07.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 276 mp, situat în municipiul Medgidia, str. I.C. Brătianu, nr. 3, jud. Constanța, având număr cadastral 103584 și înscris în C.F. nr. 103584, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre nr. 136/17.07.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 37 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Silozului, nr. 32F, jud. Constanța, având număr cadastral 108805 și înscris în C.F. nr. 108805, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre nr. 138/17.07.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 67 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 14B, jud. Constanța, având număr cadastral 106045 și înscris în C.F. nr. 106045, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre nr. 139/18.07.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață măsurată de 821 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 54, jud. Constanța, având număr cadastral 103367 și înscris în C.F. nr. 103367, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre nr. 141/19.07.2023 privind mandatarea Primarului Municipiului Medgidia să îndeplinească toate formalitățile necesare achiziționării construcțiilor C3 și C9 și a terenului în suprafață de 6463 mp, parte din imobilul situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Poporului, nr. 1, LOT 1/1, județul Constanța, având număr cadastral 110094 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110094, proprietatea S.C. ROMCIM S.A.
 9. Proiect de hotărâre nr. 148/10.08.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1242 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110873 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110873, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2, jud. Constanța.
 10. Proiect de hotărâre nr. 150/17.08.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 431 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111064 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111064, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Podgoriilor, nr. 17A, jud. Constanța.
 11. Proiect de hotărâre nr. 151/17.08.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 519 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111092 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111092, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 2B Bis, jud. Constanța.
 12. Proiect de hotărâre nr. 152/17.08.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 299 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, jud. Constanța, având număr cadastral 103581 și înscris în C.F. nr. 103581, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 13. Proiect de hotărâre nr. 153/17.08.2023 privind stabilirea destinației imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 1345 mp, identificat cu număr cadastral 110390 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110390, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1Bis, Lot 1, jud. Constanța, în cale de acces având categoria de folosință drum.
 14. Proiect de hotărâre nr. 154/18.08.2023 privind încetarea contractului de concesiune nr. 198/21.05.2008.
 15. Proiect de hotărâre nr. 155/18.08.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 464 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111111 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111111, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 2A BIS, jud. Constanța.
 16. Proiect de hotărâre nr. 156/18.08.2023 pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 7323/19.06.2023.
 17. Proiect de hotărâre nr. 157/18.08.2023 privind aprobarea repartizării unor unități locative aflate în administrarea D.G.D.P.P.
 18. Proiect de hotărâre nr. 158/18.08.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „ZÂMBET ȘI CULOARE”.
 19. Proiect de hotărâre nr. 159/18.08.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „CURCUBEUL CUNOAȘTERII”.
 20. Proiect de hotărâre nr. 161/22.08.2023 privind aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. – Construire lăcaș de cult – biserică”.
 21. Proiect de hotărâre nr. 162/22.08.2023 privind aprobarea închirierii unor spații, în vederea desfășurării activităților specifice Clubului pensionarilor.
 22. Proiect de hotărâre nr. 163/24.08.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.06.2023.
 23. Proiect de hotărâre nr. 164/24.08.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 9328/18.08.2023.
 24. Proiect de hotărâre nr. 165/28.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul municipiului Medgidia.
 25. Proiect de hotărâre nr. 166/29.08.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 20500 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111139 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111139, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Progresului, nr. 14A, jud. Constanța.
 26. Proiect de hotărâre nr. 167/30.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.

Diverse

 1. Raportul privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2023, la nivelul municipiului Medgidia, înregistrat sub nr. 22130/20.07.2023, al Compartimentului agricol.
 2. Solicitarea domnului consilier local Văduț Manuel-Vasile, înregistrată sub nr. 25738/28.08.2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*