Ședință a Consiliului Local Cernavodă pe data de 29 ianuarie

Primăria Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu

O nouă ședință a Consiliului Local Cernavodă este programată pe data de 29 ianuarie, de la ora 16.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedinţilor de şedinţă pentru perioada ianuarie 2019– decembrie 2019

2.Proiect de hotărâre privind includerea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli a cotei de cofinantare aferenta Orasului Cernavoda din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020”

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice din orașul Cernavoda, pentru anul 2019

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de zi Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2 din subordinea Direcției Asistență Socială Cernavoda, pentru anul 2019

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Listei provizorii a investitiilor, obiectivelor si dotarilor independente a U.A.T. Cernavoda pe anul 2019

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a locuinţei de tip ANL situata în localitatea Cernavoda, judeţul Constanţa, Str. Seimeni nr. 18, ap. 9 aflată în administrarea orașului Cernavoda

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” destinate închirierii, situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda, pentru anul 2019, cu rata inflației de 3,3%

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a terenului in suprafata de 435 mp, ocupat de construcție în suprafață de 317 mp (8 apartamente), situată pe str. Rovine, nr.6

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și exploatării pajiștilor în anul 2019

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pe raza UAT-urilor membre Asociatiei Pentru Dezvoltarea Zonei Cernavoda

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație de 3,3% pentru anul 2019 a nivelului redevențelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesiunea/închirierea terenurilor proprietate publică/privată a orașului Cernavoda

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj din anexă

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public în orașul Cernavoda, județul Constanța

15. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de atribuire prin licitație publică, în vederea închirierii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în orașul Cernavoda

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, nr. 23, b-ca 16, ap. 2, loc.Cernavoda prin închiriere către Mustață Mihaela-Cristina

17. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr.1913 din data 18.12.2017 emisă de Judecătoria Medgidia, privind atribuirea locuinței din str.Aleea Florilor, bl.DS 25, ap.3, loc.Cernavoda prin închiriere către Ivan Ion

18 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație și actualizarea cu rata inflației de 3,3% a nivelului chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din orașul Cernavoda, pentru anul 2019

19 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din ”locuință de serviciu” în ,, locuință” a apartamentului  situat în orașul Cernavoda, str.9 Mai, bl.C1, ap.11, parter

20 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului oră manoperă de 25,00 lei/oră ce va fi utilizat de cele două societati comerciale ale U.A.T.Cernavoda ( SC Utilitati Publice Cernavoda SRL si Utilitati  Publice – Gospodaria Comunala SRL), la întocmirea devizelor estimative pentru lucrările prestate de aceste societăți UAT-ului Cernavoda începând cu data de 01.02.2019

La capitolul diverse se află:

Informare din partea SC Utilități Publice Cernavodă SRL privind majorarea capitalului social conform HCL nr. 320/12.12.2018.

Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II lea al anului 2018.

Denunț din partea doamnei Goagă Irina-Elena angajată în cadrul Penitenciarului Bacău din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*