Ședință a Consiliului Județean Constanța pe data de 20 ianuarie

Consiliul Judetean Constanta CJC. FOTO Catalin Schipor

O nouă ședință a Consiliului Județean Constanța va avea loc pe data de 20 ianuarie, de la ora 13, urmând să se desfășoare în regim de videoconferință.

Pe ordinea de zi se află 28 de proiecte de hotărâre. Acestea sunt:

 • Proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa desfăţurate la datele: 17 decembrie 2020 şi 21 decembrie 2020.
 • Proiectul de hotărâre nr.3 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Cruşoveanu, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
 • Proiectul de hotărâre nr.4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Horia Ţuţuianu, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
 • Proiectul de hotărâre nr.5 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
 • Proiectul de hotărâre nr.6 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Negoi Remus Eugen, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
 • Proiectul de hotărâre nr.7 privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
 • Proiectul de hotărâre nr.8 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa.
 • Proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2021 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
 • Proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanţa în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi.
 • Proiectul de hotărâre nr. 12 privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi postliceal din judeţul Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022.
 • Proiectul de hotărâre nr.13 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.
 • Proiectul de hotărâre nr.14 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.79/18.02.2020.
 • Proiectul de hotărâre nr.15 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.355/17.12.2020.
 • Proiectul de hotărâre nr.16 privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, asupra imobilului (teren+construcţii) Secţie exterioară Dermato-Venerice Agigea, situat în str. Sudului nr.8, Municipiul Constanţa, Judeţ Constanţa.
 • Proiectul de hotărâre nr.17 privind transmiterea unor spaţii din imobilul situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 104B, Municipiul Constanţa, Judeţ Constanţa, proprietate publică a Judeţului Constanţa, în administrarea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
 • Proiectul de hotărâre nr. 19 privind aprobarea trecerii bunurilor imobile Clădire C1, Clădire C2 şi Clădire C3 situate în municipiul Constanţa, str. Semănătorului nr.8, din domeniul public al Judeţului Constanţa şi administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi administrarea Consiliului Judeţean Constanţa şi desfiinţarea acestora prin demolare.
 • Proiectul de hotărâre nr. 20 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 în domeniul transportului rutier judeţean de persoane, prin curse regulate, în Judeţul Constanţa.
 • Proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa, începând cu 01.01.2021.
 • Proiectul de hotărâre nr.22 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Chiriac Doru Liviu.
 • Proiectul de hotărâre nr.23 privind acodarea unui ajutor financiar doamnei Afloarei Maria.
 • Proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea în anul 2021, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.
 • Proiectul de hotărâre nr.25 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii de la Teatrul de Stat Constanţa.
 • .Proiectul de hotărâre nr.26  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment.
 • Proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei bunului imobil, proprietate publică a judeţului Constanţa, situat în strada Medeea nr. 25 A, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa.
 • Proiectul de hotărâre nr.28 privind utilizarea execedentului bugetar aferent anilor precedenţi.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*