Consilierii locali din Medgidia au fost convocați, joi, în ședință ordinară

Ședință de Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia

Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a convocat Consiliul Local într – o ședință ordinară pentru dată de 30 iulie, începând cu ora 17.00. Întrunirea aleșilor locali are loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Medgidia, pe ordinea de zi a ședinței figurând 16 proiecte de hotărâre.

Astfel, consilierii locali au fost chemați să voteze inițiativele depuse de primarul Valentin Vrabie:

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bona – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,C,D;
 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafețe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Medgidia, județ Constanta, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B
 3. Proiectul de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 35/18.04.2019 și a HCL nr. 57/18.06.2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B,C,D;
 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A;
 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A;
 6. Proiectul de hotărâre privind darea în folosința gratuită a terenului aparținând domeniului public și privat al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursa Medgidia. Aducțiune Medgidia – Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014 – 2020” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului Medgidia aflate în administrarea SC Apollo Ecoterm SRL și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Primară Iuliu Prodan din satul Valea Dacilor, Municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Scoala Gimnaziala Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creşterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Municipiul Medgidia, județul Constanta” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnaziala Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B;
 13. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico – economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T.H. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B;
 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico – economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T.H. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B;
 15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico – economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T.H. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B;
 16. Proiectul de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Local al municipiului Medgidia, în Comisia Locală de recrutare – încorporare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B,C,D.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*