Proiecte privind salarii, viitorul copiilor instituționalizați și alte propuneri se vor dezbate ședința CJC

Ședință de Consiliul Județean Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Ședință de Consiliul Județean Constanța. FOTO Adrian Boioglu

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 28.07.2017, ora 11.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor consilierilor judeţeni.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate din cadrul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Turismului.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.172/30.06.2017 privind însuşirea unui bun imobil în domeniul public al Judeţului Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii corpului C2 al Centrului de Plasament Traian din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestuia prin demolare.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către D.G.A.S.P.C. Constanţa a procesului de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centre de plasament şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Opreaţional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivului Specific 8.3 – “Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C “grupul vulnerabil: copii”.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin modificarea numărului de curse aferente traseului cod 076 Constanţa – Mamaia – Năvodari.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin modificarea numărului de curse aferente traseului cod 077 Constanţa – Mamaia – Năvodari.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin înfiinţarea traseului cod 095 Constanţa – Mamaia – Năvodari – Lumina.

Iniţiator : Consilier judeţean – Turcu Daniel

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin modificarea graficului de circulaţie aferent traseului cod 063 Constanţa – Plopeni – Tufani.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea “Raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare săli/spaţii birouri situate în cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa, bulevardul Mamaia, nr.331A, Judeţul Constanţa” precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice cu plic închis pentru închirierea unei suprafeţe de 480,13 mp şi a Contractului cadru de închiriere.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 158/30.06.2017.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de birouri, precum şi a locuinţelor de serviciu din imobilul bloc L4, situate în Municipiul Constanţa, aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare a chiriei, precum şi a Contractului de închiriere.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Şah a unor spaţii din Pavilionului Expoziţional Constanţa în peroada 04-15 septembrie 2017 pentru desfăşurarea Campionatului European de Şah.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017 finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.

Iniţiator :  Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii de la Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanţa

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanţa

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori” Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “ Delfinul” Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.79/31.03.2017 şi a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.103/28.04.2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A. pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 29. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2017 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pentru trimestrul II al anului 2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2017.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*