Primăria Ovidiu, pe locul trei la nivelul județul în privința gradului de absorție a fondurilor europene și guvernamentale

Primăria orașului Ovidiu. FOTO Adrian Boioglu
Primăria orașului Ovidiu. FOTO Adrian Boioglu

Primăria Ovidiu se află pe locul trei în județul Constanța în ceea ce privește gradul de absorție a fondurilor europene si guvernamentale.

Printre proiectele în curs de implementare dar și cele deja finalizate, se află:

Construire debarcader în orașul Ovidiu

Sursa de finantare: Proiectul “Construire debarcader in orasul Ovidiu” a fost finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, măsura 1: Puncte de debarcare, descărcare și prima comercializare a peștelui în zona Dobrogea Nord, în baza contractului de finanţare nr. 439/04.02.2015.
Valoare proiect: 1.782.065,95 lei inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 04.02.2015-03.12.2015.

Parc Faleza Lac

Sursa de finanțare: Proiectul ‚Parc de recreere în orașul Ovidiu ‘, cod SMIS 50935, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1 : “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Poli de creștere, în baza contractului de finanţare nr. 5062/24.03.2015.
Valoare proiect: 5.592.644,82 lei, inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 24.03.2015- 31.08.2016

Zona de relaxare și agrement (Parc de agrement intre Debarcader si Parc Faleza), Parc recreere cartier Ovidiu Sud

Sursa de finantare: Proiectul „Zona de relaxare și agrement in Orașul Ovidiu”, cod smis 113016, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 : „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, conform contractului de finanțare nr. 1897/24.04.2018.
Valoare proiect: 6.425.304,96 lei inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 24.04.2018- 30.04.2020.

Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere in valoare pentru integrarea in circuit turistic a Castrului Roman

Sursa de finantare: Proiectul „Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere in valoare pentru integrarea in circuit turistic a Castrului Roman”, cod SMIS 118767, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. “Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”, conform contractului de finantare nr. 2699/17.07.2018.
Valoare proiect: 14.110.568,95 lei, inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 17.07.2018- 28.02.2022

Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit

Sursa de finantare: Proiectul „Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit in orașul Ovidiu, județul Constanta”, cod SMIS 122740, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de Investiții 10.1: Investițiile in educație si formare, inclusiv in formare profesională, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 10.1A: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, conform contractului de finantare nr. 4532/01.07.2019.
Valoare proiect: 1.549.760,25 lei, inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 01.07.2019- 31.03.2021

Proiect „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY (orașul Ovidiu beneficiaza acum de ambulanta, masina de pompieri, microbuz, ambarcatiuni rapida pentru interventie pe lac, sistem de monitorizare si alarmare în caz de dezastre naturale)

Sursa de finantare: Proiectul „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY, cod e-MS ROBG-393, este finanțat in cadrul Programului de cooperare transfrontaliera INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului in regiunea transfrontaliera, liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria Orașului Ovidiu, iar partenerii din Bulgaria in cadrul proiectului sunt Primaria Municipiului Shabla si Fundația Idein Development, conform contractelor de finanțare 79748/12.07.2018 si 79746/ 12.07.2018.
Valoarea proiectului pentru liderul de parteneriat UAT Oras Ovidiu este de 420 .897,40 Euro inclusiv TVA .
Perioada de implementare: 12.07.2018- 23.07.2020.

Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana

Sursa de finantare: Proiectul „Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanta” este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, Domeniul specific- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii, conform contractului de finanțare nr.1715/01.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice.
Valoare proiect: 1.352.355,75 lei inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 01.03.2018- 30.09.2019.

Reabilitare si modernizare străzi în localitatea Poiana

Sursa de finantare: Proiectul „ Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanta”este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, Domeniul specific- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, conform contractului de finanțare nr. 3175/24.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice.
Valoare proiect: 4.430.392,00 lei inclusiv TVA.
Perioada de implementare: 24.04.2018- 30.11.2020.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*