Primăria Constanța face dezbatere publică pentru un PUZ

Primaria Constanța
Primaria Constanța

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința opiniei publice că în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică coroborată cu Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cât și în temeiul prevederilor HCL 322/2016 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Constanța: proiectul Planul Urbanistic Zonal pentru ”terenul delimitat de strada Comarnic, Drum de exploatare (De) 1095/110, De 1095/38, De 1088/1”, conform Certificatului de urbanism nr. 3756/03.11.2015, inițiator: UAT CONSTANȚA.

Pe această cale, Direcția Urbanism invită cetățenii interesați să participe la dezbaterea publică, organizată în data de 01.09.2017, intervalul orar 10:00 -11:00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, sala de ședințe “Remus Opreanu”, conform anunțului publicat pe site-ul Primăriei.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*