Primăria Constanța caută un director și un șef

Primaria Constanta. FOTO Catalin Schipor

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs de recrutare la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, astfel:

1. Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, Direcția Administraţie Publică Locală: șef Serviciu de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, gradul II (1 post). Condiţii: studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice, administrative, economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 26.02.2018, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 28.02.2018, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun în perioada 26.01.2018-14.02.2018, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218.

2. Direcția Achiziții și Investiții Publice: director executiv (1 post). Condiţii: studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice, economice, inginerești; studii de masterat sau postuniversale în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, replublicată cu modificările și completările ulterioare; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 27.02.2018, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 01.03.2018, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun în 20 de zile de data de publicare, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218.

Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*