Petiție pentru sprijnul femeilor victime ale violenței. 27 de organizații cer implicarea autorităților locale din Constanța

Campania anti-violența împotriva femeilor
Campania anti-violența împotriva femeilor

Se poate spune că violența împotriva femeilor este încurajată și de către autoritățile locale prin neparticiparea la acțiunile de prevenire. În România, în anul 2015 au fost înregistrate peste 9000 de cazuri de violență în familie, iar 142 de femei au murit în urma unui astfel de episod. Cel mai recent caz este cel al femeii din Constanța care a fost ucisă de fostul partener cu toate că a depus plângere la poliție împotriva lui.

Pe 8 martie, 27 de ONG-uri din toată țara solicită Consiliului Județean Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și primăriilor și consiliilor locale să întreprindă o serie de măsuri în sprijinul victimelor, cât și pentru prevenirea violenței domestice.

În petiția transmisă, organizațiile neguvernamentale cer autorităților:

1. Înființarea cel puțin a unui centru de primire în regim de urgență pentru femeile victime ale violenței domestice ;
2. Organizarea de campanii de informare, educare și conștientizare în mediul urban și rural cu privire la gravitatea fenomenului violenței împotriva femeilor ;
3. Furnizarea de programe de formare, perfecționare și metode de lucru cu femeile victime ale violenței domestice, de către autorități și alți furnizori privați de servicii, pentru asistenții sociali din cadrul serviciilor publice de asistență socială (SPAS) ;
4. Alocarea unui fond de la Consiliul Județean către primăriile locale din care să fie suportată contravaloarea certificatelor medico-legale pentru atestarea agresiunilor asupra femeilor victime ale violenței domestice prin încheierea de protocoale între primării și Rețeaua Națională de Medicină Legală, sumele urmând să fie decontate ulterior de către INML de la bugetele locale;
5. Activarea Structurilor comunitare consultative (SCC) la nivel local pentru implementarea de acțiuni de prevenire și combatere a violenței domestice precum și pentru monitorizarea cazurilor de violență ;
6. Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor prin:
– Constituirea anuală a unui fond în cadrul Consiliului Județean Constanța și al Consiliului Local Municipal Constanța destinat finanțării activităților de prevenire și combatere a violenței domestice desfășurate de către ONG-uri, altele decât furnizorii acreditați de servicii, și stabilit prin consultarea organizaţiilor neguvernamentale ce desfășoară astfel de activități pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
– Subvenționarea serviciilor sociale de interes județean pentru femeile victime ale violenței domestice (consiliere psihologică, asistență juridică, găzduire) către furnizorii privați conform legislației în vigoare.

Constănțenii care susțin această cauză sunt invitați să semneze petiția de AICI.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*