IȘJ Constanța, despre situația școlilor care au mai multe clase pregătitoare decât săli de curs

Sorin Mihai. FOTO Paul Alexe

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a reacționat în legătură cu situația unităților de învățământ care au mai multe clase pregătitoare decât săli de curs.

În perioada 19 mai- 22 mai 2023, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin ordinul ministrului educației, cu nr. 3.704 din 17 februarie 2023, în prima etapă de înscriere în învățământul primar, au fost procesate de către Comisia națională cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și au fost repartizați copiii la școala de circumscripție.

Unitățile de învățământ, inclusiv Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța, au procedat conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar:

Articolul 2

În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

  1. a) prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința;

Articolul 9

(1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

Articolul 17

(2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

a)în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Codul Civil precizează:

La art. 86, alin. (1): Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau în străinătate, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege.

La art. 88: Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde își are locuința secundară.

La momentul în care au înaintat către Inspectoratul Școlar Județean Constanța planul de școlarizare, unitățile de învățământ au corelat numărul de clase pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 cu numărul de săli de curs disponibile, din punct de vedere al capacității instituționale. Art. 4, alin. (2) și (3) din Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin ordin al ministerului sănătății, cu nr. 1.456 din 2020, precizează că orice modificare de structură a spațiilor din unitățile de învățământ se efectuează numai cu notificarea prealabilă a direcției de sănătate publică județene și că se interzice schimbarea destinației încăperilor din aceste unități fără aprobarea direcției de sănătate publică județene.

În mai multe școli din municipiul Constanța numărul de clase pregătitoare rezultate în urma primei etape de înscriere a depășit numărul de clase prognozate prin planul de școlarizare. De aceea, conform art. 3, alin (2) din Metodologie…, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a solicitat, prin adresa cu nr. 3647 din 06.06.2023, să se precizeze dacă numărul de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare creează dificultăți de gestionare a spațiului. Prin aceeași adresă, s-a solicitat și să se înainteze până pe 16.06.2023, ora 14.00, o procedură specifică pentru selectarea copiilor care vor studia în alte spații, procedură elaborată la nivelul unității de învățământ. Trei unități de învățământ au solicitat sprijin pentru identificare unor spații, înaintând și procedura menționată anterior: Școala Gimnazială Nr. 24 Ion Jalea Constanța (adresa cu nr. 3938A/16.06.2023), Școala Gimnazială Nr. 29 Mihai Viteazul Constanța (adresa cu nr. 3961A/19.06.2023) și Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța (adresa cu nr. 3903A/15.06.2023). Ca urmare a acestei comunicări instituționale, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a identificat spații disponibile în alte unități de învățământ din Municipiul Constanța, astfel:

– pentru Școala Gimnazială Nr. 24 Ion Jalea Constanța – spații în Școala Gimnazială Nr. 11 Dr. Constantin Angelescu Constanța;

– pentru Școala Gimnazială Nr. 29 Mihai Viteazul Constanța – spații în Școala Gimnazială Nr. 14 Palazu Mare;

– pentru Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța – spații în Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța;

De asemenea, unitățile de învățământ au procedat conform art. 63, alin. (1), lit. c) din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, care prevede că formațiunile de studiu din învățământul primar cuprind nu mai mult de 22 de elevi.

“Mai multe școli, printre care și Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța, au solicitat ca în anul școlar 2023-2024 să funcționeze cu program redus și în mai multe schimburi. Personal am luat legătura cu doamna directoare a Școlii Gimnaziale Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța, punându-i în vedere faptul că solicitarea dumneaei excedă cadrul legal stabilit prin art. 11 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației cu nr. 4183 din 2022, care prevede durata orelor de curs și a pauzelor. Mai mult decât atât, prevede la alin. (8) faptul că o modificare a acestora este posibilă numai în situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată. Activitatea în trei schimburi contravine atât normelor educaționale, cât și celor sanitare, iar programul modificat pe întreaga perioadă a activității învățământului primar și gimnazial dintr-o unitate de învățământ îi prejudiciază pe elevii aflați în această situație, creând inechități și disfuncționalități.

În ceea ce privește relocarea unor elevi la Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța:

– am discutat cu directorul Liceului Tehnologic Gheorghe Duca Constanța, unitate de învățământ cu personalitate juridică ce are ca structură arondată Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța, pentru asigurarea unor circuite de deplasare diferite și a unor spații distincte în clădire pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța, astfel încât să se poată organiza activitățile specifice fiecărei școli fără perturbarea programului celeilalte;

– în data de 30.08.2023, i-am solicitat doamnei directoare să înainteze o adresă către Inspectoratul Școlar Județean Constanța și către Primăria Municipiului Constanța, pentru a solicita sprijin în vederea asigurării transportului elevilor la/ de la Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța. Anterior, am discutat cu reprezentanții primăriei, care m-au asigurat că vor sprijini instituțional acest demers. Până la acest moment nu am primit adresa din partea doamnei directoare, de aceea voi face demersurile în numele școlii. De precizat este și faptul că o solicitare similară i-am adresat-o ieri, 31.08.2023, doamnei directoare a Școlii Gimnaziale Nr. 29 Mihai Viteazul Constanța, care a transmis adresa în aceeași zi.

Ceea ce rețin, la acest moment, este că doamna directoare a comunicat defectuos și tardiv cu părinții elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța. Vom verifica cu celeritate acuzațiile părinților cu privire la asigurarea transparenței, la respectarea procedurilor și la gestionarea situației apărute în comunicarea internă”, a declarat inspectorul școlar general, Sorin Mihai.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*