IȘJ Constanța a primit aprobare pentru Proiectul POCU „O nouă ȘANSĂ prin educație și formare”

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta. FOTO Catalin Schipor

Inspectoratului Școlar Județean Constanța i s-a aprobat proiectul „O nouă ȘANSĂ prin educație și formare”, Componenta 1- Măsuri de educație de tip A doua șansă – regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară- Educație și competențe. Acțiunile specifice proiectului se vor derula în intervalul aprilie 2021 – 31 decembrie 2023, la nivelul județului Constanța.

Potrivit IȘJ Constanța, obiectivul general al acestui proiect este creșterea numărului de copii/tineri din categoria celor care au părăsit timpuriu școala, care sunt reintegrați în sistemul de educație formală și care finalizează, cel puțin, ciclul aferent nivelului la care sunt reînscriși prin facilitarea accesului la servicii integrate, adaptate nevoilor acestora, de tip A doua șansă (ADS). Prin acest proiect Inspectoratul Școlar Județean Constanța continuă demersurile din proiectele anterioare, de intervenție țintită, în special la nivelul comunităților dezavantajate, atât din mediul urban, dar mai ales din mediul rural din județ.

„Prin activitățile propuse se urmărește asigurarea sustenabilității pe termen lung a tuturor produselor, după cum urmează: cursurile dezvoltate și livrate profesorilor vor fi integrate în oferta educațională a CCD, ofertă care va fi în permanență actualizată și pusă la dispoziția colegilor din sistem; programa pentru A doua șansă care va fi dezvoltată în cadrul proiectului va fi transferată către toate centrele care vor continua să ofere astfel de programe remediale; unitatea mobilă de screening mobil va continua să fie utilizată pentru a identifica noi cazuri cu risc crescut de părăsire timpurie a școlii; centrele în care vor fi furnizate programele ADS se vor constitui ca centre pilot și centre de resurse pentru comunitățile respective”, a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.

Obiectivele specifice urmărite pe parcursul proiectului sunt:

  • asigurarea accesului la educație pentru un număr de 450 de copii/tineri care nu au absolvit ciclul de învățământ obligatoriu (nivel primar), dintre care minimum 110 de etnie rromă;
  • asigurarea accesului la educație pentru un număr de 150 de tineri/adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu (nivel secundar inferior), dintre care minimum 40 de etnie rromă;
  • îmbunătățirea competențelor profesionale pentru un număr de 515 persoane (personal didactic, învățământ preuniversitar/personal de sprijin și didactic auxiliar implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii) pe componenta de formare A doua șansă (inclusiv competențe specifice pentru integrarea și lucrul cu persoane cu nevoi educaționale speciale);
  • asigurarea accesului la servicii integrate de consiliere și orientare a carierei pentru un număr de 600 persoane;
  • dezvoltarea unor măsuri inovatoare de reintegrare în sistemul educațional printr-un sistem de screening mobil pentru depistarea și intervenția timpurie în cazurile de părăsire timpurie a școlii.

Rezultatele care se așteaptă în urma finalizării activităților din proiect sunt:

  • 600 de persoane din județ reînscrise in sistemul de educație și formare;
  • 2 programe de tip A doua șansă (1 program nivel primar și 1 program nivel secundar inferior) funcționale la nivelul județului;
  • 515 persoane încadrate în categoriile personal didactic/personal de sprijin și auxiliar, echipe de management ale școlilor participante la cursuri de formare în vederea îmbunătățirii competențelor și oferirii de servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor si ale unei școli incluzive;
  • 60 copii/tineri/adulți care obțin o calificare la finalizarea programelor de tip A doua șansă.

Proiectul „O nouă ȘANSĂ prin educație și formare” se va adresa comunităților din nouă localități, respectiv: Mangalia, Constanța, Ovidiu, Dobromir, Hârșova, Cernavodă, Medgidia, Cobadin, Băneasa, astfel încât să fie acoperită în întregime raza județului și să se permită accesul facil tuturor beneficiarilor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*