Examenul național de definitivare în învățământ este susținut la Liceul Teoretic “Traian” din Constanța pe 20 aprilie 2017

Examen, educatie, elevi
Absolvenți ai clasei a VIII-a susțin Evaluarea Națională în cadrul etapei speciale

Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ se va desfășura joi, 20 aprilie 2017, la Liceul Teoretic “Traian” din Constanța. 195 de cadre didactice au fost admise pentru a susține cea de-a doua etapă din cadrul examenului de definitivare – proba scrisă.

Astfel, proba începe la ora 10.00, iar durata de redactare a lucrării scrise este de patru ore. Accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 8.00-8.45, pe baza actului de identitate valabil.

Subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice, pentru fiecare disciplină de examen, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

În conformitate cu metodologia de organizare a examenului:

“Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.”

Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă și pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, marți, 25 aprilie 2017.

În perioada, 25-26 aprilie, se înregistrează contestațiile și se transmit la centrele de evaluare, urmând ca duminică, 30 aprilie 2017, să fie afișate rezultatele finale. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*