Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanța, detalii despre regimul matrimonial

Direcția Generală Evidența Persoanelor Constanța

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanța oferă detalii despre regimul matrimonial.

Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:

  • comunitatea legală,
  • separaţia de bunuri
  • comunitatea convenţională

Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor

separaţia de bunuri: Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale

Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predeterminat.

Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.

Între soţi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei.

Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulităţii, anularea, desfacerea prin divort sau încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soti.

În timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, în condiţiile legii.
Eliberarea cărții de identitate provizorii

Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul în care acesta nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, respectiv, nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

  1. a) certificatul de naştere;
  2. b) certificatul de căsătorie;
  3. c) certificatul/hotărârea de divorţ;
  4. d) dovada adresei de domiciliu.

Documente necesare eliberării cărții de identitate provizorii sunt:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

actul de identitate deținut;

documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;

2 fotografii de dată recentă, mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Precizări:

În situaţia în care solicitantul cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară și prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie, se înscrie adresa ultimului domiciliu, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la acea adresă.

Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, pentru cele care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi pentru cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie, se înscrie localitatea (ex: mun. Constanța), unde a fost identificată persoana, în urma verificărilor efectuate în teren, de către lucrătorii poliției.

Cartea de identitate provizorie are o valabilitate de 1an.

Termenul de soluționare a cererilor privind eliberarea cărților de identitate provizorii, care necesită verificări în teren, este de maxim 45 zile.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*