Consiliul Local Medgidia, convocat marți, 31 ianuarie, în ședință ordinară

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local Medgidia a fost convocat marți, 31 ianuarie, de la ora 16.30, într-o ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află, în total, 21 proiecte de hotărâre.

Astfel, consilierii locali sunt chemați să voteze:

 1. Proiect de hotărâre nr. 20/30.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 19/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Medgidia, pentru anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre nr. 21/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, pentru anul 2023.
 4. Proiect de hotărâre nr. 16/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, previzionat pentru anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre nr. 17/27.01.2023 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2023.
 6. Proiect de hotărâre nr. 18/27.01.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 7. Proiect de hotărâre nr. 22/30.01.2023 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate în cursul anului 2023.
 8. Proiect de hotărâre nr. 23/30.01.2023 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al municipiului Medgidia, pe anul 2023, în condițiile Legii nr. 350/2005.
 9. Proiect de hotărâre nr. 3/12.01.2023 pentru actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu data de 01.01.2023.
 10. Proiect de hotărâre nr. 4/12.01.2023 privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 11. Proiect de hotărâre nr. 5/12.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul școlar 2023 – 2024.
 12. Proiect de hotărâre nr. 6/12.01.2023 privind aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009.
 13. Proiect de hotărâre nr. 7/16.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 14. Proiect de hotărâre nr. 8/16.01.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 238/09.01.2023.
 15. Proiect de hotărâre nr. 9/16.01.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității ale unor unități de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, județul Constanța, ca urmare a demisiei domnului Copilu Viorel-Ciprian.
 16. Proiect de hotărâre nr. 10/16.01.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 106750 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1051/1/1, jud. Constanța, având număr cadastral 105967 și înscris în Cartea funciară nr. 105967 a localității Medgidia.
 17. Proiect de hotărâre nr. 11/16.01.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 87295 mp, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3, jud. Constanța, având număr cadastral 110659 și înscris în Cartea funciară nr. 110659 a localității Medgidia.
 18. Proiect de hotărâre nr. 12/16.01.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 2573 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110820 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110820, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 117 A, jud. Constanța.
 19. Proiect de hotărâre nr. 13/16.01.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 50 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110864 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110864, situat în mun. Medgidia, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 32, jud. Constanța.
 20. Proiect de hotărâre nr. 14/17.01.2023 privind darea în folosință gratuită a imobilului-teren identificat cu număr cadastral 110866 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110866/UAT Medgidia, situat în extravilanul municipiului Medgidia, parcela N 824/5/3, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către S.C. RAJA S.A. Constanța, în scopul realizării obiectivului de investiții „CL36-Sistemul Regional Constanța-Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.
 21. Proiect de hotărâre nr. 15/18.01.2023 privind trecerea imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, în suprafață de 4,00 ha, identificat cu numărul cadastral 110525 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110525 din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*