Consiliul Local Medgidia, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre

sediul primaria medgidia
Primăria Medgidia

Consiliul Local Medgidia a fost convocat în ședință ordinară, în data de 31 ianuarie, de la ora 16.30, iar pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre.

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 4/15.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 806 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 102230 și înscris în Cartea Funciară Nr. 102230, situat în intravilanul mun. Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 53, jud. Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 5/15.01.2024 privind radierea dreptului de proprietate al Municipiului Medgidia pentru suprafața de 200 mp din suprafața totală de 346 mp, imobil teren situat în municipiul Medgidia, str. Lalelelor, nr. 4, jud. Constanța.
 3. Proiect de hotărâre nr. 6/15.01.2024 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 7/15.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 828 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 28, jud. Constanța, având număr cadastral 106500 și înscris în C.F. nr. 106500, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre nr. 8/15.01.2024 privind aprobarea repartizării unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.
 6. Proiect de hotărâre nr. 9/15.01.2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.  1905/15.01.2024.
 7. Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 438 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111205 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111205, situat în intravilanul mun. Medgidia, localitatea Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 1 Bis, jud. Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 185 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111209 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111209, situat în intravilanul mun. Medgidia loc. Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 1A Bis, jud. Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 460 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109073 și înscris în Cartea Funciară Nr. 109073, situat în intravilanul mun. Medgidia loc. Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 43A, lot 47 A, jud. Constanța.
 10. Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 765 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111204 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111204, situat în intravilanul mun. Medgidia loc. Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 2A, lot 3, jud. Constanța.
 11. Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 764 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111203 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111203, situat în intravilanul mun. Medgidia loc. Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 2A, lot 2, jud. Constanța.
 12. Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 765 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111202 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111202, situat în intravilanul mun. Medgidia loc. Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 2A, lot 1, jud. Constanța.
 13. Proiect de hotărâre nr. 16/22.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 372 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111220 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111220, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 J Bis, jud. Constanța.
 14. Proiect de hotărâre nr. 17/22.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 493 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 103002 și înscris în Cartea Funciară Nr. 103002, situat în intravilanul mun. Medgidia loc. Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 6A, LOT 34 A, jud. Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 18/22.01.2024 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 235 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Poporului, nr. 2A, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 102146 și înscris în Cartea Funciară nr. 102146, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre nr. 19/22.01.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 705 mp și construcțiile C1, C2, C3 și C4, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111178 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111178, situat în intravilanul mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 6A+B, jud. Constanța.
 17. Proiect de hotărâre nr. 20/22.01.2024 privind actualizarea componenței Comisiei Locale de ordine publică, constituită la nivelul municipiului Medgidia, județul Constanța.
 18. Proiect de hotărâre nr. 21/22.01.2024 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, ce pot fi prestate de către persoanele beneficiare de venit minim de incluziune în anul 2024, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre nr. 22/22.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 508 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111229 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111229, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 Bis 2, jud. Constanța.
 20. Proiect de hotărâre nr. 23/22.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 3130 mp și construcția C1 în suprafață construită la sol de 730 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111230 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111230, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 Bis 3, jud. Constanța.
 21. Proiect de hotărâre nr. 25/29.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2024.
 22. Proiect de hotărâre nr. 26/29.01.2024 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2024.
 23. Proiect de hotărâre nr. 27/29.01.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Medgidia a imobilului identificat cu număr cadastral 111243 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111243 Medgidia, situat în mun. Medgidia, Șos. Constanței, nr. 9M, jud. Constanța.
 24. Proiect de hotărâre nr. 28/29.01.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 2920 mp și construcțiile C1-C6  în suprafață construită la sol de 603 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 104553 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104553, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Izvorului, nr. 2A, jud. Constanța.

Diverse:

 1. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2023, la nivelul municipiului Medgidia.
 2. Raport al Direcției de Asistență Socială asupra activității asistenților personali, pentru semestrul II anul 2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*