Consiliul Local Medgidia, convocat în ședință, în data de 28 aprilie

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat în ședință, în data de 28 aprilie, de la ora 16.30.

Pe ordinea de zi se află 25 de proiecte de hotărâre.

Acestea sunt:

 1. Proiect de hotărâre nr. 89/15.04.2022 privind modificarea tarifului de călătorie pentru transportul public local de persoane în municipiul Medgidia, județul Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 90/15.04.2022 privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.
 3. Proiect de hotărâre nr. 91/15.04.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2022.
 4. Proiect de hotărâre nr. 92/15.04.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 93/15.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5248/11.04.2022.
 6. Proiect de hotărâre nr. 94/15.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren în suprafață indiviză de 247 mp, situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5086/07.04.2022.
 7. Proiect de hotărâre nr. 95/15.04.2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului mobil Echipamente – Unitate de producție agent termic și energie electrică – Cogenerare(modul de cogenerare din Centrala termică nr. 10), aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre nr. 96/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106558 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106558.
 9. Proiect de hotărâre nr. 97/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcții și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110495 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110495.
 10. Proiect de hotărâre nr. 98/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcții și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106567 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106567.
 11. Proiect de hotărâre nr. 99/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106490 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106490.
 12. Proiect de hotărâre nr. 100/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106064 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106064.
 13. Proiect de hotărâre nr. 101/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106451 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106451.
 14. Proiect de hotărâre nr. 102/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100217 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100217.
 15. Proiect de hotărâre nr. 103/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106452 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106452.
 16. Proiect de hotărâre nr. 104/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106489 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106489.
 17. Proiect de hotărâre nr. 105/15.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
 18. Proiect de hotărâre nr. 106/18.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5464/15.04.2022.
 19. Proiect de hotărâre nr. 107/18.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100113 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100113.
 20. Proiect de hotărâre nr. 108/18.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106066 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106066.
 21. Proiect de hotărâre nr. 109/18.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106065 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106065.
 22. Proiect de hotărâre nr. 110/18.04.2022 privind aprobarea rescadențării ratelor aferente contractului de credit nr. 8-SCT/30.07.2007, încheiat între Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și Municipiul Medgidia.
 23. Proiect de hotărâre nr. 111/18.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022.
 24. Proiect de hotărâre nr. 112/27.04.2022 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 25. Proiect de hotărâre nr. 113/27.04.2022 privind aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu la ADI APĂ-CANAL CONSTANȚA.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*