Consiliul local Constanța intră în ședință cu 28 de puncte pe ordinea de zi

Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu
Consilierii locali din Constanța. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 25 august 2017, ora 13.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.07.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017;

3. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2017;

4. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

5. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit din recuperări;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

7. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Baba Novac – Etapa I: aleea Vâscului, strada Breaza, strada Crasna, strada Prislop, strada Alexandru Șteflea, strada Horia Grigorescu – tronson 2, strada Govora – tronson 2, strada Arnota, precum și a indicatorilor tehnico-economici”;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 188/2017 privind statul de funcții și a organigramei din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194/2016 privind constituirea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Constanța;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private,

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru loturile adiacente str. Alexandria până la intersecția cu str. Madrid, inițiator Maticiuc Ion;

15. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

16. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

17. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unui teren situat în municipiul Constanța, str. Tineretului nr. 23;

20. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța ;

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1109 mp situat în Constanța, șoseaua Mangaliei – zona Billa către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaș de cult;

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța – bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării Capelei Tinerilor;

23. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizarea pasajului Cumpenei”;

26. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.76/31.03.2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;

27. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*