Zece din cele doisprezece proiecte de hotărâri din ședința de Consiliu Local Medgidia au fost aprobate

Vot în ședința de Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia
Vot în ședința de Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia

Marți, 11 decembrie, de la ora 11.00 în sala de ședințe a Primăriei Medgidia s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal, pe a cărei ordine de zi au fost înscrise 12 proiecte de hotărâre, din care 10 au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi admise.

Proiectul privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 314 mp având număr cadastral 108038, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi admis, iar proiectul de hotărâre referitor la amenajarea în municipiul Medgidia a unui parc public pentru câinii cu stăpân în suprafață de 1000 mp între fântana arteziană în spatele Bowlingului în spatele garajelor, a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator, consilierul Marian Butnaru.

La primul punct s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism ale Muncipiului Medgidia, până la data de 31 decembrie 2023. Prelungirea valabilității acestora este necesară pentru asigurarea continuității și coerenței activității administrației publice locale în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin lege, în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, în municipiului Medgidia, precum și pentru desfășurarea activității de autorizare a construcțiilor în Megidia și a efectuării de branșamente la apă, canalizare și gaze naturale.

A fost aprobat și proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2018, propunere ce a avut în vedere necesitatea asigurării funcționării serviciilor publice precum și înregistrarea de încasări peste prevederea inițială a cotelor defalcate din impozitul pe venit.

De asemenea, s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigarmei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
În ședința extraordinară s-a aprobat și repartizarea a două unități locative situate în blocuri ANL, solicitanților înscriși în lista de priorități a acestui an la pozițiile 7 și 8. De asemenea, s-a aprobat retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren atribuite conform Legii 15/2003, în urma cererilor acestora.

În ședința de astăzi s-a mai votat: Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliţiei Locale Medgidia, aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren și construcție în suprafață de 44 mp având număr cadastral 106395 și 106395-C1, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța, aprobarea modificării poziției nr.376 a Anexei nr.3 la procesul verbal de inventariere nr.1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr.31/2013.

La punctul 12 s-a aprobat Modificarea H.C.L. nr. 44/2012, privind aprobarea procedurii de acordare a unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 50 de lei/beneficiar pentru persoane defavorizate cu domiciliul în municipiul Medgidia, printre care și pensionarii cu pensii sub 500 lei/lună, respectiv sub 550lei/lună, după cum a fost modificată prin HCL nr.62/2017. Deoarece, de la 1 iulie 2018 nu există pensie mai mică de 640 lei/lună, modificarea de astăzi prevede că vor beneficia de aceste drepturi pensionarii cu un venit de sub 640 lei(inclusiv).

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*