Consilierii locali din Cernavodă, convocați în ședință. 28 proiecte intră la vot

Primăria Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Cernavodă. FOTO Adrian Boioglu

Aleșii locali din Cernavodă au fost convocați la ședința lunii noiembrie. Primarul Liviu Cristian Negoiță a convocat întrunirea pentru joi, 29 noiembrie, începând cu ora 16.00 în sala Casei de Cultură I.D. Chirescu din Cernavodă.

Iată cele 28 proiecte care au intrat pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investiți i pe anul 2018
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la sfârșitul trimestrului III al anului 2018
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cernavoda
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 79/29.03.2018 privind aprobarea Programului de lucrări de ȋntreţinere/reparatii străzi din oraşul Cernavoda pe anul 2018
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea alin. (8) și (9) ale art. 150 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare „Apă – Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoara activitatea operatorul RAJA S.A. Constanţa
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Cernavoda la Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 8, PI 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, cu proiectul ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavoda”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a terenului în suprafață de 401 mp, ocupat de construcție în suprafață de 266 mp (5 apartamente), situate în str. Dealul Vifor, nr. 1
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al UAT Cernavoda și stabilirea destinației terenurilor pentru plantare de stâlpi de energie electrică în vederea acordării drepturilor de uz și servitute
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 335 mp din str. Victoriei, lângă nr. 24
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 108 mp din str. Dobrogeanu Gherea, nr. 18A
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 305 mp din str. Medgidiei, nr. 9
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a locuinţei de tip ANL situata în localitatea Cernavoda, judeţul Constanţa, Str. Pinilor nr.4, ap.30 aflata în administrarea orașului Cernavoda
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor de tip ANL situate în Str. Seimeni nr.18, ap.2, str. 24 Ianuarie nr.4, ap.29 si Str. Pinilor nr.4, apartamentele 1, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 37,38 aflate în administrarea orașului Cernavoda
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a terenurilor din str. Egretei, F.N., respectiv lot 1 în suprafață de 35 mp si lot 2 în suprafață de 37 mp
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în administrarea Spitalului Orășenesc Cernavoda a spațiilor din ambulatoriu în vederea înființării compartimentului de recuperare medicală, fizioterapie, kinetoterapie
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Mărășești, nr. 2, ap. 6, loc.Cernavoda prin închiriere către Baicu Dumitra
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Portului, nr.1, ap. 7, loc.Cernavoda prin închiriere către Constantin Vasile
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr.12, bl.H3, sc.B, et.3, ap. 34, loc.Cernavoda prin închiriere către Cristea Marieta
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Aleea Florilor, nr. 2, bl.DS 24, sc.A, ap. 4, loc.Cernavoda prin închiriere către Decu Florina
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Aleea Florilor, nr. 4, bl. DS23, ap. 2, sc. A, parter, loc.Cernavoda prin închiriere către Mogoșescu Ioan
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, nr.23, bca.18, ap. 2, loc.Cernavoda prin închiriere către Tudor Maria
 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în localitatea Cernavoda, aflate în administrarea U.A.T Cernavoda
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii/încetării, după caz a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj din anexă
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii/încetării după caz a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile cu destinația de spații comerciale cuprinse în anexa ce face parte integrantă din proiect
 25. Proiect de hotărâre privind avizarea proiectului contractului de delegare a gestiuni a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației pentru Dezvoltarea Zonei Cernavoda
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 133/31.05.2018 cu privire la acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult de pe raza orașului Cernavoda în anul 2018
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 24 mp situat în str. Unirii, nr. 16, în continuarea blocului de locuințe P2b, ap. 23
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 256/27.09.2018 privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr. 12, bl. H3, sc. B, ap. 23, loc. Cernavoda prin închiriere către d-na Apipie Adina – Gabriela

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*