Consilierii locali ai municipiului Medgidia s-au întrunit în ultima ședința ordinară a acestui an

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali ai municipiului Medgidia s-au întrunit joi, 15 decembrie, în cadrul ședinței ordinare a lunii în curs și au votat favorabil pentru toate cele 26 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect admis a privit modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, ca urmare a demisiei Viorel-Ciprian Copilu.

Următorul punct votat de consilierii locali pe ordinea de zi a fost referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023, care se vor menține la același nivel, urmând a fi actualizate cu indicele inflației, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Supus votului și admis de majoritatea membrilor Consiliului Local Municipal Medgidia a fost proiectul privind actualizarea tarifelor și taxelor practicate de Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia, în anul 2023.

Prin proiectul cu numărul cinci pe ordinea de zi a fost validată Dispoziția primarului nr. 1169/28.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.

În continuarea ședinței au fost votate proiectele de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Nițescu Valerica, în calitate de tutore al numitei Ion Lenuța și aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySmis 130963.

De asemenea, consilierii locali au votat cu majoritate de voturi aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 312/04.11.2021.

Prin următoarele puncte aflate pe ordinea de zi au fost aprobate îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 73/09.08.2010 și aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod rutier peste Canalul Dunăre-Marea Neagră din municipiul Medgidia, județul Constanța”.

Cu numărul unsprezece pe ordinea de zi a fost votat proiectul privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Medgidia.

Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12875/28.11.2022.

Următorul punct aprobat a fost privitor la dezmembrarea imobilului – teren intravilan în suprafață de 6187 mp, situat în mun. Medgidia, str. Vâlcelelor, nr. 4, jud. Constanța, având număr cadastral 110783 și înscris în Cartea funciară nr. 110783 a localității Medgidia.

În continuarea ședinței a fost aprobată transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108530 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108530 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 5, jud. Constanța.

La punctele 15, 16, 17, 18 și 19 a fost aprobată vânzarea prin licitație publică a imobilelor terenuri intravilane în suprafață de 2816 mp, 428 mp, 639 mp și 364 mp aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 110853, 110842, 110852, 110839, 110650 situate în localitățile Remus Opreanu, Valea Dacilor și Medgidia.

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, traseu electric, stație de transformare și racordare la SEN – S.C. Romcim S.A.

Următoarele proiecte admise au privit alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – martie 2023, suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, pentru elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” din municipiul Medgidia și modificarea H.C.L. nr. 203/27.10.2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”.

În continuarea ședinței au fost aprobate documentația specifică delegării serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia și rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.

La finalul ordinii de zi a fost admis punctul privind aprobarea proiectului „Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului finanțat prin PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta: 12 – Sănătate, investiția: I 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I 1.3 Unități de asistența medicală ambulatorie.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*