Cetățenii români pot solicita emiterea unui certificat care să ateste domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

Direcția Generală Evidența Persoanelor Constanța

Cetăţenii români au dreptul de a solicita, în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în străinătate, emiterea unui Certificat care să ateste domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanța eliberează la cererea titularului, Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi Formular standard multilingv, care însoţeşte certificatul, pentru cetățenii români care au domiciliul pe raza județului Constanța.

Cererile de solicitare a certificatului şi a formularului standard multilingv se depun la Serviciile Publice Comunitare Locale de la locul de domiciliu sau direct la sediul D.G.E.P Constanța (mun.Constanța, str. Ștefan cel Mare, nr.44, bl.M16), însoţite de următoarele documente:

Cerere tip;

Actul de identitate, în original;

Procura specială în original şi, după caz, traducerea acesteia în limba română, legalizată, de asemenea în original, în situaţia în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă, dacă se solicită eliberarea certificatului prin împuternicit;

Împuternicirea avocaţială, dacă se solicită eliberarea certificatului prin avocat, împuternicit de către titular sau de către reprezentantul legal al acestuia;

Actul de identitate al mandatarului în original, dacă certificatul se solicită prin împuternicit sau avocat.

La solicitare, în certificat se pot menționa și domiciliile anterioare ale titularului, reședințele avute de către acesta, precum și perioada în care au fost active.

În cazul cetățenilor români fără domiciliu în România în certificat se menționează numai acest aspect.

Eliberarea la cerere a formularului standard multilingv – vizează eliberarea unui Certificat care va fi folosit în spațiul U.E.

La eliberarea formularului standard multilingv se vor avea în vedere următoarele:

– Formularul standard multilingv însoțește Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, având valoare juridică numai împreună cu documentul original pentru care se eliberează.

– Este posibilă eliberarea concomitentă a mai multor formulare standard multilingve pentru un singur Certificat, în funcție de solicitarea persoanei interesate (de exemplu în versiuni lingvistice diferite sau în aceeași versiune lingvistică, în mai multe exemplare).

– În formularul standard multilingv pot fi completate maxim 4 domicilii și 4 reședințe.
În cererea de eliberare a unui formular standard multilingv, solicitantul trebuie să precizeze Statul membru al UE în care va folosi Certificatul și Formularul, precum și formatul bilingv în care acesta va fi eliberat.

Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine

Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni să solicite transcrierea certificatelor emise de autoritățile străine la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul conform al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul conform al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.

Vă prezentăm alăturat site-ul DGEP Constanța ce conține lista compartimentelor stare civilă din cadrul UAT-urilor județului Constanța, unde se poate solicita transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate cetățenilor români, de către autoritățile străine: https://www.dgep-constanta.ro/stare-civila/servicii-stare-civila/

Vă prezentăm alăturat site-ul ce conține lista misiunilor diplomatice ale României din străinătate, unde se poate solicita înscrierea certificatelor de stare civilă eliberate cetățenilor români, de către autoritățile străine, în condiții asemănătoare celor prezentate mai sus: https://www.mae.ro/romanian-missions#798

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*