CCINA Constanța oferă consultanță firmelor pentru a accesa Schema HoReCa: finanțare nerambursabilă de până la 800.000 de euro

Sediul CCINA Constanta

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța oferă un nou serviciu de consultanță privind înscrierea aplicanților eligibili și depunerea cererii de finanțare în cadrul Schemei HoReCa – sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Prin intermediul acestei Scheme sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20 la sută din scăderea activității beneficiarului în anul 2020 comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN eligibile.

Conform anunțului oficial al Ministerului Economiei, începând de marți, 29 iunie, ora 10.00 și până luni 12 iulie, ora 20.00 (cu posibilitatea de prelungire) se realizează înscrierea aplicanților pe platforma de granturi.

Pentru încadrarea în termene, întreprinderile eligibile trebuie să facă demersurile pentru obținerea semnăturii electronice pentru Reprezentantul legal al întreprinderii și a raportului de expertiză contabilă/de audit certificat și asumat fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Beneficiarii eligibili în cadrul Schemei sunt:

 1. Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF);
 2. Ghizii de turism atestați care desfășoară activități, conform codului CAEN 7990;
 3. Cooperații;
 4. Întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari, din domeniul turismului, organizării de evenimente și alimentației publice:
 • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri/unități de alimentație înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630,
 • organizatori de evenimente înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 8230,
 • agenții de turism licențiate, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990,
 • ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 7990.

Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor:

 1. licențe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism;
 2. certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare;
 3. autorizații de funcționare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile;
 4. certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente;
 5. atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Serviciile oferite întreprinderilor eligibile constau în crearea profilului, user-ului și parolei pe platformă și apoi înscrierea în cadrul Schemei, prin completarea formularul electronic de înscriere, încărcarea declarațiilor pe propria răspundere (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), copie după certificatul de clasificare/autorizația sanitar-veterinară/atestat pentru ghizii turistici/licență pentru agențiile de turism.

Tot în această etapă, se încărcă raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Raportul de expertiza împreună cu Anexa la raport, care va fi realizată conform Anexei nr. 7 la procedură vor fi puse la dispoziția CCINA de către aplicant pentru a fi încărcate pe platformă.

Firmele care doresc sprijin se pot prezenta la sediul CCINA Constanța din Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr 185 A, etaj II, persoană de contact: dna Simona Stan, email: simona.stan@ccina.ro, tel. 0241619854, interior 239.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

1 Trackback / Pingback

 1. Stiri - Finanțare Nerambursabilă De Până La 800.000 De Euro – CTnews » Stiri Firme

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*