Cătălin Predoiu a prezentat modul cum va fi reorganizat IPJ Constanța. El a anunțat și o nouă conducere la Poliția Județeană

Cătălin Predoiu. FOTO Facebook Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, modul cum va fi reorganizat Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. El a anunțat că Poliția Județeană Constanța va avea un nou inspector șef și un nou adjunct.

Redăm mai jos principalele afirmații ale ministrului de Interne despre reorganizarea IPJ Constanța.

În ceea ce privește organizarea propriu zisă, la acest moment, în județul Constanța operează mai multe structuri polițienești, în afara Inspectoratului de Poliție Județeană, cele mai importante fiind BCCO, BOS, Biroul de Operațiuni Speciale, Regionala de Poliție Transporturi, Poliția Porturi Maritime, ANA, precum și altele, care sunt în coordonarea directă a Bucureștiului. În acest moment, în Constanța operează nu mai puțin de 8 șefi de poliție, inclusiv șeful IPJ, subordonați, toți ministerului, prin IGPR, conducând structuri dintre care unele au atribuțiuni care se suprapun. Această arhitectură instituțională va fi simplificată. În urma reorganizării, în Constanța vor opera trei șefi mari de poliție: șeful IPJ, șeful BCCO – Biroul de Combatere a Crimei Organizate Constanța și șeful Biroul Operațiuni Speciale Constanța.

Prin reorganizare au fost eliminate suprapuneri de competență. În același timp, vom impune, prin reglementări secundare, un cadru consolidat de cooperare interinstituțională inter-structuri prin forme flexibile de cooperare, schimburi de bune practici, ședințe de evaluare a infracționalității, partajare de informații, transfer de expertiză, echipe mixte, echipe multidisciplinare dedicate operațional, sisteme de alertare timpurie”.

Programul de lucru va fi uniformizat

Noul IPJ Constanța va fi responsabil de exercitarea tuturor atribuțiilor Poliției pe întreg arealul județului și pe toate liniile de acțiune profesională polițienească, cu excepția domeniului de combatere a criminalității organizate și a operațiunilor speciale care rămân în sarcina structurilor teritoriale specializate, respectiv Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și Brigada de Operațiuni Speciale Constanța. În plan teritorial, polițiile municipale și orășenești preiau în directă responsabilitate mediul rural arondat. Astfel, se echilibrează raportul calitativ și serviciul polițienesc asigurat în mediul urban și rural către cetățean.

Este proiectată uniformizarea programului de lucru pentru a reduce riscul erorilor cauzate de starea de oboseală. Regula este 8 ore, excepție maxim 12 ore la structurile de dispecerat, structuri de acțiuni speciale Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, cercetare la fața locului și așa mai departe.

Concret, IPJ Constanța va funcționa pe trei mari piloni instituționali, care vor defini nu numai organizarea activității, ci și baza unui ghid de carieră”

Primul pilon instituțional

Primul pilon este cel de ordine și siguranță publică. Este coordonat de un adjunct al inspectorului șef. Structurile acestui pilon vor avea ca atribuții principale menținerea ordinii publice, siguranța rutieră și în domeniul transporturilor, siguranța școlară și prevenirea criminalității, administrarea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, Acțiuni speciale, precum și management operațional. Polițiștii din aceste structuri acționează, de regulă, în uniformă și cu autovehicule inscripționate, iar prin excepție desfășoară activități specifice de cercetare penală, de exemplu cercetarea infracțiunilor la regimul rutier.

Din punct de vedere structural organizatoric, Pilonul de Ordine și siguranță publică cuprinde Serviciul de Ordine și Siguranță Publică, Serviciul Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității, Serviciul Siguranță Rutieră, Serviciul Siguranță Transporturi, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, Serviciul Management Operațional, Serviciul pentru Acțiuni Speciale. În teritoriul județului, structuri corespunzătoare la nivelul polițiilor municipale și orășenești pe linie de muncă au fost prevăzute similar”.

Principalele modernizări

1.Consolidarea sistemului de patrulare și intervenție. Am cerut mai multe patrule, mai multă prezență la vedere a polițiștilor în mijlocul comunității.

2. Instituirea conceptului de ofițer coordonator al polițiștilor cu atribuții de patrulare și intervenție.

3.Implementarea sistemului integrat de monitorizare GPS a flotei auto inscripționate.

4.Stabilirea unui set standard de activități în responsabilitatea Patrulei de ordine și siguranță publică.

5.Stabilirea unui set standard privind culegerea unor date și informații privind cunoașterea zonei de competență.

6.Consolidarea conceptului de poliție de proximitate în mediul urban, prin stabilirea unui sector de responsabilitate, polițist sectorist, pe criterii de teritoriu, situație operativă și evoluție demografică. Astfel, vom avea un polițist de proximitate la 2 -3.000 de locuitori și nu la 5.000 de locuitori, așa cum se întâmplă astăzi. Aceasta va permite, evident, o mai bună cunoaștere a mediului de operare. polițienească a elementelor infracționale din teren.

7. Consolidarea rolului posturilor de poliție. Regândirea numărului și zonei de competență a secțiilor de poliție, gestionarea responsabilităților polițienești în domeniul sistemelor de pază exclusiv la nivelul aparatului județean și al poliției municipale orășenești.

8.Optimizarea activităților privind siguranța școlară și prevenirea criminalității. Insist asupra acestui lucru. Sunt obligațiuni clare și în Planul Național de Siguranță Școlară, pe care ministerul l-a conceput cu cooperarea altor ministere de linie.

9.Consolidarea capacității de acțiuni speciale a IPJ Constanța prin crearea unui compartiment de negociatori prevăzut cu un număr de patru posturi.

10. Suplimentarea numărului de posturi alocat efectuării ripostei calificate în domeniul pirotehnic.

11. Extinderea responsabilității noului IPJ Constanța în ceea ce privește activitatea de menținere a ordinii publice pe întreg teritoriul județului, prin preluarea activităților similare desfășurate de către structurile de poliție transporturi.

Dezvoltarea la nivelul județului a activității de dispecerat, inclusiv 112.

Gestionarea sistemului integrat de monitorizare prin GPS a flotei auto. Consolidarea activităților de analiză a informațiilor și exploatare a bazelor de date. Asigurarea activității de dispecerat în mod integrat, astfel încât dispeceratul aparatului central al noului IPJ să îndeplinească simultan direct rol de dispecerat pentru Poliția Municipiului Constanța, în mod direct și cu implicarea personalului de serviciu încadrat de Poliției municipale orășenești, rol de dispecerat pentru întreg mediul urban și rural din județul Constanța. Deci, principiul de funcționare va fi cel al dispeceratului unic, în sensul că toate sesizările primite prin 112, ci toate alertele recepționate prin SIME vor fi transmise imediat și direct resursei care intervine în teren. În acest fel, se reduce timpul de reacție fără fragmentarea informației între mai multe structuri. Prezența la sediu în sistem de tură pentru deservirea permanentă a cetățeanului și preluarea sesizărilor directe”

Reorganizarea activității de poliție rutieră

Am extins responsabilitățile noului IPJ Constanța și asupra segmentelor de autostradă care traversează județul. Am instituit conceptul de ofițer coordonator al polițiștilor rutierI, care va coordona activitatea patrulelor de poliție rutieră. Redimensionat numărul de echipaje. Serviciul Județean de Siguranță Rutieră constituie echipaje de poliție destinate autostrăzilor și drumurilor naționale, iar polițiile municipale și orășenești pentru zona urbană și mediul rural arondat. Accidentele doar cu pagube materiale se gestionează de către componenta de poliție rutieră organizată la nivelul poliției municipale orășenești, cât mai aproape de locul accidentului”

Al doilea pilon instituțional

Pilonul de investigare a criminalității e coordonat, de asemenea, de un adjunct al inspectorului șef. Structurile acestui pilon vor avea ca atribuții principale constatarea infracțiunilor, strângerea datelor în vederea începerii urmăririi penale și a cercetării penale, punerea în aplicare a actelor autorizate de magistrat în cauze penale, căutarea persoanelor și activități de criminalistică. Polițiștii din aceste structuri acționează, de regulă, în civil și cu autovehicule neinscripționate. Din punct de vedere organizatoric, Pilonul de Ordine publică și siguranță publică cuprinde următoarele servicii: investigații criminale, investigarea criminalității economice și financiare, investigarea infracțiunilor de mediu, criminalistic”

Cum este extinsă responsabilitatea noului IPJ Constanța

Principalele modernizări sunt extinderea responsabilității noului inspectorat în ceea ce privește activitatea de investigare a criminalității economico-financiare pe întreg teritoriul județului, cu excepția celei comise de grupări de criminalitate organizată, prin preluarea activităților similare desfășurate de către structuri de poliție transporturi. Existau și aici paralelisme și suprapuneri.

Structura de investigare a criminalității economico-financiare își va desfășura activitatea la sediul IPJ

Constanța, precum și în cadrul unor puncte de lucru amplasate teritorial în principalele orașe și în Portul Constanța. Extinderea responsabilității Inspectoratului în ceea ce privește activitatea de investigații criminale pe întreg teritoriul județului, cu excepția celor comise de grupări de criminalitate organizată, prin preluarea activităților similare desfășurate de către structurile de poliție transporturi.

Crearea unei structuri unice de investigare a infracțiunilor de mediu, având în vedere tendințele actuale ale acestui fenomen prin dezvoltarea Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase și reunirea liniilor de muncă existente la nivelul a nu mai puțin de patru structuri de poliție privind domeniul silvic, cinegetic și piscicultură, agregate minerale, arme și materii explozive, deșeuri, substanțe periculoase, infracțiuni față de animale, Poliția animalelor.

Dezvoltarea capacității Inspectoratului privind investigarea criminalității informatice prin alocarea de resurse umane suplimentare, capabilități informatice adecvate hardware și software și pregătirea de specialitate. Creșterea capacității de identificare și ridicare a mijloacelor de probă, precum și de expertizare a acestora prin capacități regionale de expertiză ADN sau de analiză a drogurilor – laboratoare, dezvoltarea unităților canine specializate în urmă comasarea lor într-o singură structură.

De asemenea, întărirea capacității de cercetare la fața locului prin crearea mai multor centre teritoriale de criminalistică. Un alt vector de modernizare este eficientizarea activității de căutare a persoanelor dispărute și a celor date în urmărire, prin crearea unei unități specializate în acest sens și, evident, dimensionarea corespunzătoare a acestei noi structuri”

Ce se întâmplă cu Portul Constanța

Stabilirea unui responsabilități clar partajate între Inspectoratul de Poliție Județean Constanța și Brigada de Combatere a Crimei Organizate Constanța, în acord cu specializarea polițiștilor și competența unităților de parchet. Astfel, la nivel de IPJ se va asigura o abordare integrată a criminalității economico-financiare și a criminalității de mediu, inclusiv prin folosirea în regim 24 din 7 a dispozitivului Cargo Scan.

De asemenea, se vor aloca resurse integrate de patrulare, intervenție și investigarea criminalității judiciare din Poliția Municipiului Constanța, Secția de Poliție Port Constanța, care va fi consolidată. Totodată, măsurile vizează creșterea capacității de combatere a criminalității organizate, structura specializată din Portul Constanța fiind dezvoltată sub comandă unică a Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate. S-a discutat mult că vom desființa această structură. Nu, nu o desființăm, o dezvoltăm și omogenizăm reacția și intervenția polițienească prin comandă unică. Totodată, măsurile vizează și activitatea Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, care nu va fi afectată, structura fiind preluată, în felul acesta, concentrarea comenzii se va face într-un singur punct și delimitarea responsabilităților va fi foarte clară”

Al treilea pilon instituțional

Pilonul de suport este cel de-al treilea pilon organizațional al inspectoratului, așa cum este el proiectat în programul pilot. Este coordonat de un inspector șef direct sau prin director administrativ și cuprinde structuri necesare bunei funcționări a oricărei instituții publice, exercitării actului managerial și a calității de ordonator de credite. El cuprinde structuri cu atribuțiuni privind control intern, resurse umane, pregătire profesională, juridic, psihologie, relații publice, cazier judiciar, financiar, logistică, comunicații, informatică, fonduri nerambursabile. Constanța, la ora asta nu a absorbit niciun fel de fond european prin programele dedicate. Trebuie să dezvoltăm și acest lucru.

Structura de securitate și cea de sănătate, securitate în muncă. În cadrul pilonului de suport va funcționa directorul administrativ care coordonează structurile de suport. Ordonatorul de credite rămâne inspectorul șef al I.P.J. Constanța. Inspectorul șef coordonează direct celelalte structuri din suport necesare exercitării actului managerial resurse umane, pregătire profesională, juridic, control intern, psihologie, relații publice”.

Deficitul de personal

Până la data reorganizării, la nivelul Inspectoratului de Poliție erau prevăzute un număr de peste 1500 de posturi din care peste 300 vacante, înregistrându-se un deficit de aproximativ 23,27%. Nu vă ofer cifrele exacte, pentru că ele sunt informații clasificate. Dar, în orice caz, deficitul era în jur de 23%. Noi am prevăzut suplimentarea acestor forțe astfel încât la finalul proiectului pilot să avem un deficit de aproximativ 8%, adică să venim undeva în zona de 7-8%, care este un pas remarcabil. Deci, în total, după implementarea proiectului pilot, inspectoratul va avea peste 2.200 de funcții”.

Constanța, prioritatea MAI

“Sigur că se dă puțină prioritate pentru Constanța pentru că noi, dacă testam acest proiect pilot, nu-l testăm doar pentru Constanța, îl testăm să replicăm după aceea. E și interesul altor inspectorate ca lucrurile să meargă bine aici și în același timp, nu putem compara specificul județului Constanța cu specificul altor județe, respectiv inspectorate. Dar da, adevărul e că anul acesta prioritate vom da Constanței. Ăsta este adevărul, însă nu în măsura în care să dezechilibrăm alte structuri”.

Noi șefi pentru IPJ Constanța.

Este vorba de inspectorul șef Dumitru Bîltag și de adjunctul Daniel Ovidiu Catană.

Predoiu a mai anunțat că și în cursul zilei de 9 noiembrie va face o vizită la Constanța.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*