Anunț participare procedură atribuire contract servicii de consultanță privind proiectul intitulat: „Creşterea competivității Roadmax Construct SRL”

Roadmax Construct
Roadmax Construct

Roadmax Construct SRL, Municipiul Constanţa, Bulevardul Mamaia, Nr. 50, Camera 3, Etaj 2, Ap. 4, Județ Constanţa reprezentată de Osman Ghiulnar, administrator, dorește să achiziționeze servicii de consultanță în cadrul proiectului de investiție „Creșterea competivității Roadmax Construct SRL”. Acest proiect urmează să se depună spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de servicii de consultanță vizează următoarele servicii:

  • Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia;
  • Consultanță/ asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție;
  • Servicii de consultanță privind implementarea și managementul proiectului finanțat.

Aceste servicii vor fi executate de către ofertantul declarant câștigător atât la sediul social al acestuia cât și la sediile sociale ale factorilor implicate în derularea acestui proiect.

Durata de realizare a serviciilor de consultanță începe din momentul semnării contractului cu ofertantul ce va fi stabilit câștigător și va continuă pe toată durata Contractului de finanțare încheiat între Roadmax Construct SRL și Ampor cu respectarea drepturilor și obligațiilor asumate de către părțile contractante.

Valoarea estimată a contractului de servicii de consultanță este de 400.000,00 lei fără TVA. Serviciile de consultanță vor fi plătite doar în cazul semnării contractului de finanțare. În cazul în care proiectul nu va fi finanțat din cadrul POR, societatea noastră nu va suportă cheltuielile legate de consultanță, acestea fiind suportate în integralitate de către ofertantul ce va fi declarant câștigător.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii de consultanță prețul contractului poate fi ajustat în anumite situații:

  • Au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile centrale sau locale acte administrative care au că obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/ impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  • Pe piață au apărut anumite condiții în urmă cărora s-a constatat creșterea/ diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei al căror efect se reflectă în creșterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție.

Ofertele se vor depune la sediu din Municipiul Constanţa, Bulevardul Mamaia, Nr. 50, Camera 3, Etaj 2, Ap. 4, Județ Constanţa. Orice informații suplimentare referitoare la prezența procedura se pot solicită de la sediul social al solicitantului sau accesând numărul de telefon: 0755.052482 persoană de contact Niță Emanuela.

Documentația de atribuire a contractului de servicii de consultanță ce trebuie avută în vedere de potențialii ofertanți la realizarea ofertei poate fi solicitată de la sediul social al solicitantului indicat.

Oferta depusă de operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanță va respectă specificațiile tehnice și formalitățile solicitate de către Roadmax Construct SRL în documentația de atribuire a contractului de servicii de consultanță.

Termenul până la care potențialii ofertanți pot prezența oferta este dată de 24.11.2020, ora 12.00.

Prezenta procedură de achiziții de servicii de consultanță se derulează în conformitate cu prevederile ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*