ADI „Dobrogea” a finalizat documentația privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor din județul Constanța

ADI „Dobrogea” a finalizat documentația privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. FOTO cu rol ilusttrativ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” a finalizat Documentația privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor din Județul Constanța.

Pentru realizarea acestei documentații complexe, în care se regăsesc toate reglementările legislației în vigoare și care să reflecte voința și necesitățile tuturor UAT-urilor membre ale ADI Dobrogea au fost utilizate date și informații (număr populație, locuințe, gospodării, cantități deșeuri colectate, agenți economici, instituții, etc), puse la dispoziția Asociației, printr-o bună colaborare interinstituțională, de către diverse autorități și instituții publice.

Până la această dată, 48 dintre cele 63 de localități membre ale ADI Dobrogea au adoptat hotărâri ale consiliilor locale prin care au avizat documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța, transmisă în luna decembrie de ADI Dobrogea fiecărui membru al asociației.

Pentru ca ADI Dobrogea să poată delega, prin licitație publică deschisă, gestiunea serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța, este nevoie ca toate UAT-urile membre ale asociației să avizeze documentația de atribuire. Discuțiile tehnice cu reprezentanții UAT-urilor continua până la adoptarea de către aceștia a documentației de delegare.

În paralel, aparatul tehnic al ADI Dobrogea lucrează la finalizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică, depozitare a deșeurilor municipale și monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme din județul Constanța, în urma mandatului acordat asociației de către Consiliul Județean Constanța, prin HCJ nr.151/29.05.2020.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. În anul 2009, 50 de unități administrativ-teritoriale din județul Constanța și-au exprimat, prin adoptarea unor hotărâri ale consiliilor locale, voința de a coopera și de a se asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea, având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare, în conformitate cu Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Constanța. Prin implementarea proiectului, a cărui valoare este de aproximativ 45 de milioane de euro, va crește calitatea serviciilor de salubrizare oferite populației, județul Constanța beneficiind de două stații de transfer deșeuri, în Hârșova și Deleni, închiderea a cinci depozite de deșeuri urbane neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol), stație de sortare, instalație de tratare mecano-biologică și noul depozit conform de deșeuri în localitatea Tortoman, stație de sortare și instalație de tratare mecano-biologică în localitatea Ovidiu. Prin aderarea la Asociație, toate UAT-urile membre ale ADI Dobrogea au fost de acord să gestioneze problema deșeurilor în județul Constanța în mod unitar și integrat, scopul fiind de a rezolva problemele de mediu și de a asigura servicii publice specifice de calitate locuitorilor județului Constanța.

În prezent, din ADI Dobrogea fac parte 63 de UAT-uri din județul Constanța: două municipii, opt orașe, 52 de comune și Consiliul Județean Constanța.

În cadrul proiectului au fost achiziționate și vor fi puse la dispoziția populației și instituțiilor publice din județul Constanța aproximativ 114.000 de recipiente destinate colectării deșeurilor reciclabile și celorlalte categorii de deșeuri prevăzute în lege. Tratarea deșeurilor se va face prin intermediul instalațiilor performante realizate prin proiect, în conformitate cu cerințele legislative al UE referitoare la sectorul de mediu.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*