19 din cele 24 de proiectele de pe ordinea de zi a Consiliului Local Medgidia au trecut la ultima ședință

Vot în ședința de Consiliu Local Medgidia. FOTO Adrian Boioglu
Vot în ședința de Consiliu Local Medgidia. FOTO Adrian Boioglu

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați joi după amiază în ședința ordinară a lunii martie, în cadrul căreia au fost propuse spre aprobare 23 de proiecte de hotărâre, din care 19 au fost admise.

Proiectele Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța și Aprobarea Studiului de fezabilitate (versiunea noiembrie 2017) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020” nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

Proiectul privind Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia respectiv Achiziţionarea serviciului pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2017 ale SC APOLLO ECOTERM SRL Medgidia au fost retrase de pe ordinea de zi.

La primul punct, Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu Nicolae ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al A.L.D.E.. La punctul 2 s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2018, în vederea necesității introducerii în lista de investiții a contractelor cu finanțare nerambursabilă pentru unitățile de învățământ.

La punctele următoare s-a aprobat actualizarea devizelor, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivele de investiție Reabilitarea, modernizarea și dotarea următoarelor instituții de învățământ: Colegiul Național Kemal Ataturk, Grădinița Ion Creangă, Grădinița nr. 8, Grădinița Lucian Grigorescu și Grădinița din Valea Dacilor. Proiectele sunt incluse în ‘’Programul Național de Dezvoltare Locală”, subprogramul ,,Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”.

Prin aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (Romania) S.A. se are în vedere necesitatea unei mai bune colaborări cu mediul de afaceri local în vederea derulării de proiecte și programe sociale ce se impun la nivelul comunității locale. La punctele următoare s-a aprobat inventarul bunurilor de pe domeniul public ce aparțin sistemului de iluminat public aferent UAT Medgidia și caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Medgidia și a indicatorilor de performanță cuantificați. Proiectele au avut în vedere necesitatea realizării unui sistem de iluminat performant din punct de vedere al consumului energetic cu implicații directe asupra costurilor cu factura de energie electrică, precum și a unui sistem de iluminat unitar și eficient, care să corespundă cerințelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

În ședința ordinară a lunii martie, consilierii prezenți au votat stabilirea numarului maxim de 159 autorizații taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim taxi pe raza municipiului Medgidia, precum și aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip A.N.L. destinate închirierii în municipiul Medgidia, în anul 2018, întocmită conform criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*