Vânzarea unor terenuri din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, în mod direct sau prin licitație publică va fi dezbătută la următoarea ședință de Consiliu Local

Ședință Consiliu Local Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

La sfârșitul lunii noiembrie, pe 28 noiembrie, consilierii locali municipali sunt convocați în ședință ordinară începând, ora 14.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa. Pe lista ședinței sunt 42 de proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse votului.

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.10.2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 18.11.2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al SC Confort Urban SRL;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ;
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020;
 14. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de identificare și inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea inițierii și derulării proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comisiei de implementare a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
 19. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
 21. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
 23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 9 din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în cartea funciară;
 25. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către SC RAJA S.A. Constanța;
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 296/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities – Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 211901/01.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2003 și a convenției nr. 563/11.04.2018;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 218959/12.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1188/31.07.2004, adiționat prin actul autentificat sub nr. 2661/12.09.2008, rectificat prin încheierea nr. 3144/19.05.2009;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, în suprafață de 352 mp, către SC Promedas Mamaia SRL;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, în suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de către Stancă Neculae și Stancă Constanța;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Intrarea Smârdan FN, în suprafață totală de 114 mp, respectiv 95 mp și 19 mp;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 76 mp;
 35. Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius Dorin;
 37. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism aprobată prin HCL nr. 338/2019;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 4 locuințe individuale înșiruite, str. Alexandru Șteflea nr. 2, investitor Filimon Iulius;
 39. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului teren și construcție situat în Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 16, cu destinația creșă;
 40. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța;
 41. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*