Consilierii locali din Constanța, reuniți în ședința lunii septembrie. Cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi au caracter imobiliar

Ședință Consiliu Local Constanța. FOTO Cătălin SCHIPOR

Primarul Constanței, Decebal Făgădău a convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, luni, 30 septembrie, începând cu ora 11.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Ordinea de zi cuprinde peste 60 de proiecte de hotărâri, multe dintre acestea fiind din domeniul imobiliar și al locuințelor RAEDPP-ului.

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.07.2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.08.2019;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.08.2019;
 4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.08.2019;
 5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.09.2019;
 6. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 23.09.2019;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 76/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea programului „RESPECT”;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 200/2019 privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia” în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța;
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale RAEDPP Constanța;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 7/2018 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 146/2018 privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, modificată și completată prin HCL nr. 208/2016;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit, modificată și completată prin HCL nr. 207/2016
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare B-dul Tomis, pe sectorul cuprins între B-dul Mamaia și str. Ion Rațiu, municipiul Constanța”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură”;
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța”;
 21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 86 mp situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 2, în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina;
 22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 30 mp situat în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 1, în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina;
 23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 136 mp situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 310C, Piața Tomis 3, zona Punct Termic 117, în favoarea numitei Andronache Mariana;
 24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 648 mp situat în municipiul Constanța, str. Olteniei nr. 25, în favoarea societății Dia Auto SRL;
 25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 555 mp situat în municipiul Constanța, str. Hatman Arbore nr. 45E, în favoarea societății Dinu-Z-Prestcom SRL;
 26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 53 mp situat în stațiunea Mamaia, grup sanitar Albatros, zona Club Castel, în favoarea societății D&D Mixt Com SRL;
 27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, în favoarea societății Lord Unic SRL
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
 29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 425, lot 112, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea Impact Developer & Contractor SA;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea CT VMA Construcții SRL;
 32. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar pentru bunuri ce constituie domeniul public al municipiului Constanța;
 34. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr. 25A, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al județului Constanța;
 35. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 280/2019 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 42, lot 42;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții FN, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 465, zona mal Lac Siutghiol, în suprafață de 304 mp;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Marcus Aurelius nr. 9, în suprafață de 149 mp;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 159787/21.08.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Prelungirea Caraiman nr. 2, în suprafață de 46 mp, precum și a caietului de sarcini;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 160857/22.08.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mihai Eminescu FN, în suprafață de 180 mp, precum și a caietului de sarcini;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 178506/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Tabla Buții, zona Faleză Nord, în suprafață de 109 mp, în vederea vânzării directe către Ilie Ionuț;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 177686/16.09.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2003 și a convenției nr. 563/11.04.2018;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181266/19.09.2019 în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru închirierea de către UAT Constanța a spațiului aferent Grădiniței cu program prelungit „Mica Sirenă” și prelungirea contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014, adiționat;
 45. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu Constantin;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire vilă turistică, stațiunea Mamaia, zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dorului nr. 117B lot 1 – 117C lot 2, investitor Trandafirescu Iulian Ioan;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – consolidare și supraetajare locuință individuală S+P, str. Steagului nr. 28, investitor Abdul Ghiuler;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, str. Genova nr. 6, investitor SC Black Sea Estate SRL;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor Stancu Mariana;
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil alimentație publică și cazare, stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRL;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială, al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel Asdrubal;
 55. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 249/2008 privind modificarea HCLM nr. 401/2005 pentru aprobarea documentației PUD – lotizare pentru locuințe, zona Căminului de pensionari;
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în dosarul civil nr. 2711/99/2016 aflat pe rolul Curții de Apel Iași, precum și în litigiile generate de derularea raporturilor contractuale cu SC Polaris M Holding SRL nr. 125251/29.09.2017, până la data de 03.11.2019;
 57. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 261/2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență;
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;
 59. Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului unui membru din Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;
 60. Proiect de hotărâre privind acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța din cadrul procedurii de insolvență;
 61. Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*