UAT-urile din județ, sprijinite prin proiectul Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța

Consiliul Județean Constanța s-a întrunit marți, 06 iulie, în ședință extraordinară. FOTO CJ Constanța

Consilierii județeni constănțeni s-au reunit astăzi, 17 februarie 2021, în ședință ordinară, pentru a dezbate și vota cele 15 proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi.

Cel mai important proiect a fost cel privind înființarea Asociației pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Constanța. Acest demers a fost inițiat ținându-se cont de nevoile de dezvoltare ale județului Constanța, specificitatea zonei, dar și resursele umane, materiale și financiare ale acestuia.

Scopul asociației este cel de a sprijini autoritățile locale, precum și mediul academic sau cel de afaceri, în vederea implementării celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, din Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, pe cei trei piloni principali și anume economic, social și mediu.

Principalele obiective pe care le urmărește asociația sunt:

  • dezvoltarea economico-socială a județului Constanța;
  • dezvoltarea sistemului medical și a celui educațional;
  • protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic și cultural;
  • protejarea și valorificarea mediului natural;
  • promovarea și dezvoltarea turismului în județul Constanța;
  • dezvoltarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale din județ;
  • implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la schimbările socio-economice a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, precum și a strategiilor localităților membre ale asociației;
  • sprijinirea finanțării și implementării proiectelor de cercetare.

Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța va avea ca membri fondatori Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța.

În vederea reprezentării intereselor județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației, au fost desemnați ca reprezentanți din partea Consiliului Județean Constanța, președintele Mihai Lupu și vicepreședintele Stelian Gima.

Proiectul de hotărâre referitor la înființarea Asociației pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Constanța a primit un număr de 33 voturi pentru, niciun vot împotrivă, însă au fost 2 abțineri, iar doi consilieri nu au reușit să voteze.

Un alt proiect important supus spre aprobarea consiliului a fost cel al retragerii dreptului de administrare al Teatrului de Stat Constanța asupra imobilului Teatrul de Vară Soveja. Consiliul Județean Constanța are intenția de a reabilita și moderniza acest imobil, astfel încât el să poată fi reintrodus în circuitul cultural constănțean. Pentru a putea duce la îndeplinire acest demers, primul pas era cel prin care se retrage dreptul de administrare al Teatrului de Stat Constanța, instituit prin HCJ 207/2010, demers ce a fost adoptat cu 23 voturi.

De asemenea, pe ordinea de zi a fost adoptat și proiectul de hotărâre care vizează încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Constanța “Sf. Apostol Andrei”, asupra imobilelor-locuințe de serviciu situate în municipiul Constanța, B-dul Mamaia nr.534 și nr. 538. Aceste imobile își vor păstra destinația și urmează să fie repartizate specialiștilor din cadrul instituției medicale. Proiectul a adunat un total de 29 voturi pentru.

Tot astăzi, a fost votat cu un număr de 32 voturi pentru și proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Florin Pîrvulescu, ca reprezentant, al instituției noastre, în Comisia de evaluare, supraveghere și control a Fundației Județene pentru Tineret Constanța. Numirea vine ca urmare a înregistrării, în data de 30 decembrie 2020, a demisiei domnului Bogdan Bola, din calitatea de consilier județean, demisie motivată de alegerea sa în calitatea de deputat la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020.

Au mai fost adoptate în ședința de astăzi a Consiliului Județean Constanța și cele trei proiecte de hotărâre privind colaborarea UAT Județul Constanța cu Institutul Național al Patrimoniului, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în vederea pregătirii și implementării unor proiecte de interes județean.

Acordul de parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului și Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, privește colaborarea în vederea elaborării procedurilor, normelor, metodologiilor, instrucțiunilor și ghidurilor referitoare la proiectele de cercetare aplicată, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural în situri arheologice, din administrarea Consiliului Județean Constanța.

Cel de al doilea acord încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, vine ca urmare a solicitării oficiale exprimată de către organismul de finanțare, în vederea susținerii UAT-urilor interesate, prin decontarea documentațiilor tehnico-economice la obiective majore de investiții, pentru proiectele ce urmează a fi depuse la finanțare în exercițiul financiar 2021-2027, în domenii precum infrastructura rutieră și turism.

Al treilea acord, cel cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, implică participarea Consiliului Județean Constanța în calitate de membru al Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social, pentru armonizarea politicilor, strategiilor și acțiunilor concrete în domeniul educației și formării profesionale cu cerințe complexe, generale sau speciale ale mediului economic, social și cultural, la nivel județean.

La ședința de astăzi au fost prezenți toți consilierii județeni, iar ședința a fost ținută în regim de videoconferință.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*