Toate cele 13 proiecte de hotărâre, votate în ședință ordinară de către consilierii locali din municipiul Medgidia

16 proiecte de hotărâre, votate în ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. FOTO cu rol ilustrativ

Joi, 25 august 2022, sala de ședințe a Consiliului Local Municipal Medgidia a găzduit ședința ordinară a lunii în curs. Un număr de treisprezece proiecte de hotărâre au fost analizate și aprobate cu votul majorității celor optsprezece consilieri locali prezenți la întrunire.

Primul punct admis pe ordinea de zi a privit aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.06.2022.

Cu numărul 2 pe ordinea de zi a fost aprobat proiectul de atestare a apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.8893/03.08.2022.

În continuarea ședinței a fost admis proiectul privitor la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.155/28.07.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Medgidia și ROMCIM S.A.

Prin următorul punct aflat pe ordinea de zi a fost aprobată reglementarea situației locative a doamnei Mocanu Mariana.

Proiectele aflate la punctele 5 și 6 pe ordinea de zi au privit aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația „CURCUBEUL CUNOAȘTERII” și Asociația „ZÂMBET ȘI CULOARE”.

Un alt proiect votat de consilierii locali a fost referitor la închirierea unor spații, în vederea desfășurării activităților specifice Clubului pensionarilor.

În cadrul ședinței ordinare a fost admisă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.

Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului compus din construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în mun.Medgidia, str.Paltinului, nr.27, jud.Constanța, identificat cu număr cadastral 106126.

Următorul punct admis a privit schimbarea destinației imobilului Punct termic nr.6, situat în mun.Medgidia, str.Spitalului, nr.8A, jud. Constanța, care aparține domeniului public al municipiului Medgidia, din punct termic în spațiu pentru depozitare.

Ședința a continuat cu aprobarea unuia dintre proiectele multașteptate de comunitatea din municipiu, și anume aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră satele Valea Dacilor și Remus Opreanu din municipiul Medgidia.

Valoarea totală a investiției pentru reabilitarea străzilor din zonele limitrofe ale municipiului Medgidia ajunge la suma de 47.677.365,06 lei cu TVA.

Penultimul proiect de hotărâre admis a privit darea în administrare a bunurilor imobile aparținând domeniului public al municipiului Medgidia, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ cu personalitate juridică din unitatea administrativ-teritorială Medgidia.

La finalul ședinței a fost votat proiectul pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei interviu, la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, în perioada 22 – 29 septembrie 2022.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*