Termenul pentru plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului este 1 iulie

Termenul pentru plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului este 1 iulie. FOTO SPIT Constanța

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța aduce în atenția operatorilor economici, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță faptul că termenul pentru depunerea declarației de impunere anuale și plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului este 1 iulie.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată a taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz.

Constituie contravenții depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancționează cu amendă de la 308 lei la 767 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.233 lei la 2.500 lei, în cazul operatorilor economici.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*