Ședința ordinară a lunii noiembrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Consiliul Local Medgidia. FOTO arhiva

Membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit joi, 24 noiembrie, în cadrul ședinței ordinare a lunii în curs pentru a-și manifesta votul cu privire la cele 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect admis a privit aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110657 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110657, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 1, jud. Constanța.

La următoarele patru puncte supuse votului, au fost aprobate proiectele referitoare la inițierea procedurii de vânzare a imobilelor terenuri intravilane aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia înscrise în Cartea Funciară cu numerele 109121, 103360, 109493 și 103130, situate în municipiul Medgidia, str. Teilor, nr. 27; str. Progresului, nr. 2C; str. Ion Creangă, nr. 18 Bis și str. Silozului, nr. 32 E.

Cu numerele șase și șapte pe ordinea de zi s-au aflat proiectele privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 198/27.10.2022 și aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.

Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi și proiectul referitor la trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Medgidia a imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, în suprafață de 4,00 ha, identificat cu numărul cadastral 110525 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110525.

În continuarea ședinței, a fost aprobată constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Mircea Vodă, județul Constanța, pentru terenurile traversate de conductele de gaze în cadrul obiectivului de investiții „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”.

Cu numărul zece pe ordinea de zi a fost aprobată declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor bunuri mobile.

De asemenea, consilierii locali au votat favorabil pentru atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12385/15.11.2022.

În continuarea ședinței a fost aprobată reactualizarea devizului general și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”.

La punctele 13, 14 și 15 s-au regăsit proiectele cu privire la aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale Spitalului Municipal Medgidia, Municipiului Medgidia și Poliției Locale Medgidia, pentru anul 2022.

Prin următorul punct aflat pe ordinea de zi a fost aprobat proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Medgidia”, finanțat prin PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, precum și a cheltuielilor aferente acestuia.

La finalul ședinței a fost aprobată documentația de urbanism „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE INDUSTRIE, COMERȚ/BIROURI, SPORT, AGREMENT, EDUCAȚIE”, generat de imobilul teren, identificat cu număr cadastral 100843.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*