Ședința ordinară a lunii februarie, desfășurată cu prezența tuturor consilierilor locali, în municipiul Medgidia

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali ai municipiului Medgidia au fost convocați luni, 28 februarie, în ședința ordinară a lunii în curs, în cadrul căreia a fost votat un număr de 24 de proiecte de hotărâre.

Primul proiect de hotărâre care a întrunit votul unanim al reprezentanților Consiliului Local a fost privitor la aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2022.

În continuarea ședinței au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu și Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al municipiului Medgidia, pe anul 2022, în condițiile Legii nr. 350/2005.

Punctele cu numerele 4 și 5 de pe ordinea de zi care au primit votul tuturor consilierilor locali au privit revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului teren extravilan (Np 1853), în suprafață de 492.000 mp, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia și a Hotărârii Consiliului Local Medgidia nr. 16/27.01.2022.

Totodată a fost votat proiectul privind actualizarea Regulamentului comisiei de evaluare și repartizare a locuințelor sociale și din fondul locativ de stat în municipiul Medgidia.

Următorul proiect de hotărâre care a trecut de votul consilierilor a privit aprobarea documentației specifice de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Medgidia.

Consilierii prezenți la ședință au aprobat proiectul de hotărâre de trecere din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a modulului de cogenerare din Centrala Termică nr. 10, având valoarea de inventar de 2.010.788,86 lei, în vederea valorificării.

În ședința ordinară a lunii ianuarie a fost votat și proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil-teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 1735/14.02.2022.

Următorul punct de pe ordinea de zi care a primit acordul consilierilor locali a privit inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 268 mp din măsurători (244 mp din acte), având număr cadastral 105635 și înscris în C.F. nr. 105635, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Municipal Medgidia a analizat și votat cu majoritate de voturi proiectul referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în bugetul local de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.

Un al proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare a privit aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2022.

Cu numărul treisprezece pe ordinea de zi a fost votat proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – REGLEMENTĂRI ZONĂ MIXTĂ, LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DE LA P+3E LA P+5E RETRAS, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Decebal, numărul 27, identificat cu număr cadastral 103737.

Pe ordinea de zi a lunii ianuarie s-au aflat și proiectele privind modificarea H.C.L. nr. 117/29.07.2021, nr. 118/29.07.2021, nr. 119/29.07.2021, nr. 120/29.07.2021, nr. 121/29.07.2021, nr. 122/29.07.2021, nr. 123/29.07.2021 și nr. 160/30.09.2021.

Consilierii locali ai municipiului Medgidia și-au exprimat acordul pentru aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Dezrobirii, numărul 2 BIS, identificat cu număr cadastral 106560.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*