Ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia pentru validarea unui nou consilier

Primăria și Consiliul Local Medgidia. FOTO Cătălin Schipor
Consiliului Local Municipal Medgidia se întrunește marți, 29 octombrie, începând cu ora 17.00 la sediul Primăriei Medgidia, în ședință ordinară. 
Pe ordinea de zi sunt trecute șase proiecte de hotărâre, toate inițiate de către primarul Valentin Vrabie, iar la capitolul „Diverse“ va fi prezentat raportul administratorului SC Apollo Ecoterm SRL. Proiectele sunt următoarele:
  1. Proiectul de hotărâre nr. 42 privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Popa Dumitru și declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului M10
  2. Proiectul de hotărâre nr. 43 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Miron Aurel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului M10
  3. Proiectul de hotărâre nr. 38 privind aprobarea închiderii unor puncte de lucru din certificatul constatator al SC Apollo Ecoterm SRL și înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  4. Proiectul de hotărâre nr. 40 privind aprobarea modificării poziției nr. 249 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013
  5. Proiectul de hotărâre nr. 41 privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având nr. cadastral 105601
  6. Proiectul de hotărâre nr. 44 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*