Ședință ordinară a Consiliului Local Medgidia, în data de 27 iulie. 18 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi

Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu

O nouă ședință ordinară a Consiliului Local Medgidia are loc în data de 27 iulie, de la ora 16.30.

Pe ordinea de zi se află 18 proiecte de hotărâre. Acestea sunt:

 1. Proiect de hotărâre nr. 128/14.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 129/14.07.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/20.12.2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale personalului medical care prestează activitate de asistență medicală comunitară, precum și activitate medicală în unitățile de învățământ din municipiului Medgidia, județul Constanța.
 3. Proiect de hotărâre nr. 130/14.07.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 753 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111038 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111038, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Independenței, nr. 12A, Lot 1/1/2, jud. Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 131/14.07.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 11A, jud. Constanța, având număr cadastral 104543 și înscris în C.F. nr. 104543, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre nr. 132/14.07.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 5562 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 103237 și înscris în Cartea Funciară Nr. 103237, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Progresului, nr. FN, Lot 1, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 133/14.07.2023 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 993/23.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
 7. Proiect de hotărâre nr. 134/14.07.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 276 mp, situat în municipiul Medgidia, str. I.C. Brătianu, nr. 3, jud. Constanța, având număr cadastral 103584 și înscris în C.F. nr. 103584, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre nr. 135/14.07.2023 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 998/26.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2023.
 9. Proiect de hotărâre nr. 136/17.07.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 37 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Silozului, nr. 32F, jud. Constanța, având număr cadastral 108805 și înscris în C.F. nr. 108805, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre nr. 137/17.07.2023 privind aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă – PAEDC – al municipiului Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 138/17.07.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 67 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 14B, jud. Constanța, având număr cadastral 106045 și înscris în C.F. nr. 106045, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre nr. 139/18.07.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață măsurată de 821 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 54, jud. Constanța, având număr cadastral 103367 și înscris în C.F. nr. 103367, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 13. Proiect de hotărâre nr. 140/18.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
 14. Proiect de hotărâre nr. 141/19.07.2023 privind mandatarea Primarului Municipiului Medgidia să îndeplinească toate formalitățile necesare achiziționării construcțiilor C3 și C9 și a terenului în suprafață de 6463 mp, parte din imobilul situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Poporului, nr. 1, LOT 1/1, județul Constanța, având număr cadastral 110094 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110094, proprietatea S.C. ROMCIM S.A.
 15. Proiect de hotărâre nr. 142/19.07.2023 privind darea în administrarea Poliției Locale Medgidia a imobilului ce aparține domeniului public al Municipiului Medgidia, situat în municipiul Medgidia, strada Republicii, numărul 34, județul Constanța, identificat cadastral sub numărul 110060 și înscris în Cartea Funciară Numărul 110060.
 16. Proiect de hotărâre nr.143/25.07.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySmis 130963.
 17. Proiect de hotărâre nr.144/26.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023 și modificată prin Legea nr. 235/2023, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2238/2023.
 18. Proiect de hotărâre nr.145/26.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente specifice D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA PIEȚEI PUBLICE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”.

Diverse

Raportul nr. 20269/03.07.2023 al Direcției de Asistență Socială asupra activității asistenților personali pentru semestru I anul 2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*