Ședință ordinară a Consiliului Local Medgidia, cu un număr de 19 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Ședință de Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia

O ședință ordinară a Consiliului Local Medgidia este programată pentru joi, 27 octombrie, de la ora 16.30, iar 19 proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi.

Proiectele de hotărâre sunt următoarele:

 1. Proiect de hotărâre nr. 217/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 218/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre nr. 219/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2022.
 4. Proiect de hotărâre nr. 201/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 5. Proiect de hotărâre nr. 203/2022 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia.
 6. Proiect de hotărâre nr. 202/2022 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 181/29.09.2022.
 7. Proiect de hotărâre nr. 204/2022 privind aprobarea repartizării unor unități locative aflate în administrarea D.G.D.P.P.
 8. Proiect de hotărâre nr. 205/2022 privind acceptarea de către Municipiul Medgidia, județul Constanța, a ofertei de donație autentificată sub nr. 3359/10.10.2022, formulată de domnul Dedu Dumitru.
 9. Proiect de hotărâre nr. 206/2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, județul Constanța.
 10. Proiect de hotărâre nr. 208/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Punctului Termic nr. 12 și schimbarea destinației acestuia, în vederea valorificării.
 11. Proiect de hotărâre nr. 209/privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 11367/17.10.2022.
 12. Proiect de hotărâre nr. 210/2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 250 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110767 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110767, situat în mun. Medgidia, str. Salcâmilor, nr. 1, jud. Constanța.
 13. Proiect de hotărâre nr. 213/2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 160 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110793 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110793, situat în mun. Medgidia, str. Vânătorilor, nr. 21 B, jud. Constanța.
 14. Proiect de hotărâre nr. 214/2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 175/29.09.2022.
 15. Proiect de hotărâre nr. 215/2022 privind darea în folosință gratuită a imobilului identificat cu număr cadastral 106610 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106610 UAT Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. General Magheru, nr. 14C, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în scopul desfășurării activității.
 16. Proiect de hotărâre nr. 207/2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE INDUSTRIE, COMERȚ/BIROURI, SPORT, AGREMENT, EDUCAȚIE, generat de imobilul teren, identificat cu număr cadastral 100843.
 17. Proiect de hotărâre nr. 216/2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 18. Proiect de hotărâre nr. 211/2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din municipiul Medgidia, pentru anul școlar 2022 – 2023.
 19. Proiect de hotărâre nr. 212/2022 privind aprobarea documentației specifice delegării serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia, județul Constanța.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*