Ședință de Consiliu Local la Medgidia. Aleșii au tranșat 12 proiecte importante pentru municipiu

Ședință Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia

Pe 24 mai, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local, pe luna în curs. Pe ordinea de zi au fost înscrise 12 proiecte de hotărâre, din care proiectele Aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia și Aprobarea dezmembrării imobilului teren ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia identificat cadastral sub nr.108830, în două loturi nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

Printre celelalte proiecte de hotărâri, s-au aflat la punctele 9 și 10 – Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”, respectiv Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor propuse în municipiul Medgidia şi a alocării din bugetul local a cofinanţării aferenta “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020” au fost retrase de către inițiator.

La primul punct s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018. Propunerea a avut în vedere suplimentarea secțiunii de dezvoltare în vederea finanțării programelor naționale de dezvoltare locală precum și sprijinirea elevilor din cadrul Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu în vederea participării la Conferința Anuală ,,International Space Development Conferince’’.

La următorul punct s-a aprobat modificarea și completarea HCL nr.75/19.04.2007 privind stabilirea tipurilor de servicii sociale acordate persoanelor vârstnice dependente şi costul acestora, în condiţiile Legii nr.17/2000. Acestea se stabilesc cu respectarea criteriilor prevăzute în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, utilizându-se fișa de evaluare socio-medicală și ținând cont de prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie.

În ședința lunii mai, s-a aprobat și lista de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale şi a celor construite din fond locativ de stat, din municipiul Medgidia, județ Constanta, în anul 2018. Pe lista de priorități se regăsesc 13 solicitanți care și-au depus dosarele și au fost clasificați de comisie în funcție de criteriile de departajare prevăzute în lege. Tot în domeniul social, au fost repartizate și patru locuințe ANL, solicitanților aflați la pozițiile următoare din lista de priorități pentru anul în curs.

La ultimul punct de pe ordinea de zi a fost votat proiectul de hotărâre privind Modificarea HCL nr. 122/26 iulie 2017, inițiat de consilierul Marian Butnaru.

,,Raportat la prevederile art. 490, 491 și 494 din Codul Fiscal, consider că, prin adoptarea acestui proiect se încalcă prevederile legale în materie, deoarece pentru anul 2019 nu au fost stabilite taxele și impozitele locale la nivelul municipiului Medgidia, printr-un act administrativ iar către consiliul local. Totodată, se încalcă principiile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, nefiind realizată informarea din oficiu a persoanelor asupra problemei de interes public, consultarea cetățenilor și participarea acestora la luarea deciziei administrative și în procesul de elaborare a proiectului, neexistând o dezbatere publică care să fie consemnată și făcută publică”, a declarat primarul Valentin Vrabie.

Pe ordinea de zi au mai fost introduse proiectele privind aprobarea Studiului de fezabilitate (versiunea noiembrie 2017) fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor propuse în municipiul Medgidia şi a alocării din bugetul local a cofinanţării aferentă “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.Constanţa în perioada 2014-2020”, precum și proiectul privind darea în folosință gratuită a terenului din domeniul public al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursă Medgidia. Aducțiune Medgida – Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020, inițiate de viceprimar Luminița Vlădescu. Aceste proiecte au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

Referitor la proiectele de mai sus, primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie a declarat:

,,Aceste proiecte au fost aprobate reținând cont de legalitate și oprtunitate. Neavând avizul de legalitate al secretarului unității administrativ teritoriale, consilierii și-au asumat inclusiv legalitatea acestor proiecte, fapt pentru care voi solicita Instituției Prefectului avizul de legalitate. Proiectele nu aveau rapoartele de specialitate necesare și nici rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. De asemenea, vizează darea în folosință a unor bunuri care la această oră nu sunt identificate, cadastrate, intabulate și inventariate așa cum era legal. Într-un cuvânt, au adoptat o hotărâre prin care au dat în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A ceva neidentificat. Legat de oportunitate, au luat Medgidiei șansa de a beneficia de reducerea prețului apei pentru toți consumatorii municipiului, inclusiv facilitățile pentru spital, școli, licee etc.”

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*