Ședință a Consiliului Județean Constanța pe data de 24 iunie

Consiliul Judetean Constanta CJC. FOTO Catalin Schipor

O ședință a Consiliului Județean Constanța va avea loc pe data de 24 iunie, pe ordinea de zi aflându-se 19 proiecte de hotărâre. Ședința va avea loc de la ora 13, în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Constanţa.
 2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa „în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment” să achiziţioneze servicii de expertiză tehnică şi de întocmire documentaţii tehnice ( DALI/SF,PT,DDE) pentru  drumuri  judeţene, poduri şi podeţe aferente.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile proprietate publică a Judeţului Constanţa din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestuia prin demolare.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată către SC RAJA SA.
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al Judeţului Constanţa a unor bunuri imobile.
 7. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru  S.C. E-Distribuţie S.A. în vederea realizării lucrărilor „racordare la reţeaua electrică a locului de consum repompare Călăraşi” – sediu RAJA S.A.
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil în perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr.400/2013”.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Şah a Sălii de ceremonii de la etajul Pavilionului Expoziţional Constanţa, în perioada 19-29 Septembrie 2019 pentru desfăşurarea „Campionatului Naţional de Şah pe echipe de seniori”.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Europene de Kung-Fu a Sălii de expoziţie din Pavilionul Expoziţional Constanţa, în data de 25 august 2019 pentru desfăşurarea „Campionatului Mondial de Kung-Fu” şi în data de 15 Decembrie 2019 pentru organizarea „Concursului Internaţional de Kung-Fu”.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea  Consiliului Judeţean Constanţa nr. 25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2019.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Obiective pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanţa.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei …………………………
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi Organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa.
 16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Dorobanţi nr.31, judeţul Constanţa, din Adăpost de Noapte pentru Oamenii Străzii în Locuinţă Protejată pentru protecţia victimelor violenţei domestice.
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei obiectivelor de Investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*