Reprezentanții ANR au semnat un acord bilateral cu autoritățile din Varna

Părțile române și bulgare au semnat acordul

În data de 3 octombrie s-a semnat la Varna, Bulgaria, Acordul privind acordarea unui loc de refugiu pentru adăpostirea navelor care necesită asistență, ca urmare a cerințelor de conformare cu prevederile Directivei 2002/59/EC a Parlamentului European și a Consiliului, care stabilește instituirea unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul naval în cadrul Comunității, în vederea asigurării siguranței navei și siguranței maritime și pentru protejarea mediului marin înconjurător.

Părțile semnatare ale Acordului au fost Autoritatea Navală Română, prin director general, domnul Alexandru Mezei și Administrația Maritimă Bulgară, prin secretar general, domnul Zhivko Petrov, care au convenit prin acest document să reglementeze procedurile de coordonare și de luare a deciziilor la nivel interna¬țional, pentru adăpostirea navelor aflate în apele de sub jurisdicția lor, care au nevoie de asistență.
Documentul mai prevede ca obiectiv principal stabilirea principiilor pentru cooperarea bilaterală și luarea deciziilor atunci când se furnizează un loc de refugiu pentru navele ce necesită asistență, astfel încât să fie evitate riscurile pentru navă și mediul înconjurător.
Un alt obiectiv prioritar al Acordului prevede reglementarea schimbului de informații privind numele și datele de contact ale responsabililor cu recepționarea alertelor și cu adăpostirea într-un loc de refugiu a navelor ce necesită asistență din partea autorităților României și Republicii Bulgaria.
Prevederile acestui Acord devin aplicabile atunci când o navă solicită acordarea unui loc de refugiu și se hotărăște că ducerea navei într-un loc de refugiu este demersul cel mai potrivit, iar o situație exclusiv națională se poate transforma într-o situație ce implică State Membre.

Acordul a fost semnat de cele două părți, română și bulgară în cadrul Consiliului de cooperare la nivel înalt dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, care s-a desfășurat la Varna, în data de 3 octombrie.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*