Reabilitarea și modernizarea Piațetei Decebal din Medgidia, aprobată de consilierii locali în ședință extraordinară

Ședință de Consiliu Local Medgidia. FOTO Primăria Medgidia

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit, miercuri, în ședință extraordinară, ședință care a avut pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâre. Acestea au trecut de votul consilierilor, fiind admise în totalitate.

La primul punct a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice – DALI pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Piațeta Decebal din municipiul Medgidia județul Constanța”. Cu o suprafață de 9.425 de metri pătrați, Piațeta Decebal va fi modernizată prin realizarea unor investiții precum amenajarea unor locuri de odihnă corespunzătoare pentru persoanele care tranzitează zona, realizarea unei platforme centrale potrivită pentru evenimente și promenade și a mai multor alei, sistematizarea amplasamentului și dirijarea apelor pluviale către căile adiacente, realizarea infrastructurii în vederea montării a două cișmele de apă potabilă, amenajarea unei zone cu fântână luminată precum și alte îmbunătățiri și modernizări. Valoarea totală a investiției este de 2.366.519,69 lei, cu TVA.

La punctul următor s-a aprobat modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia, în vederea susținerii înființării a 18 posturi necesare funcționării laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal.

Ultimul proiect de hotărâre aprobat în ședința ordinară a fost referitor la aprobarea documentației de primă înscriere a unor imobile terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Medgidia a acestor imobile. După înscrierea imobilelor, Consiliul Local se obligă să pună imobilele terenuri la dispoziția operatorului regional al sistemului public de alimentare cu apă și canalizare SC RAJA SA Constanța pentru proiectul de apă și apă uzată în aria de acoperire a RAJA SA Constanța în perioada 2014 – 2020.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*