Programul de examene la Bacalaureat 2017 în județul Constanța

Examen, educatie, elevi
Absolvenți ai clasei a VIII-a susțin Evaluarea Națională în cadrul etapei speciale

Conform Calendarului examenului de bacalaureat național, în perioada, 6 – 16 iunie 2017, absolvenții de liceu vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, astfel:

6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A – 4.225 candidați (real – 3.324 și uman – 901)

9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D – 3.172 candidați

14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C – 3.683 candidați: În județul Constanța s-au înscris 3883 de elevi. Cei mai mulți sunt pentru limba engleză (3550), urmați de franceză (105), germană (!4), italiană (6) și spaniolă (8). La nivelul județului Constanța au fost desemnate 51 de centre de examen pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale (conform Anexei). Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română începe la ora 9.00, conform programării afișate în fiecare centru de examen.

Evaluarea competențelor lingvistice, pentru limba română și limba modernă, precum și a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeași specialitate, din unitatea de învatamânt.

Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt elaborate de catre Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare, nonliterare și itemi corespunzători descriptorilor competențelor din programele pentru bacalaureat. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10 – 15 minute.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*